Mesto ušetrí verejným obstarávaním tisíce eur

Mesto ušetrí verejným obstarávaním tisíce eur V Humennom prebehlo elektronickou formou verejné obstarávanie elektrickej energie, ktorá bola vysúťažená na obdobie dvoch rokov a úspora bude činiť 91 106€. Tieto finančné prostriedky budú môcť organizácie ako sú technické služby, rekreačné služby, použiť na rôzne vylepšenie svojho, či už technického alebo materiálneho, vybavenia.

Ďalšiu úsporu, ktorú mesto dosiahlo, boli obstarávania pri rekonštrukcii materských škôl, kde po dlhých rokoch sa vymenili nové okná a rovnako zo sumy 280000,–eur sa ušetrila suma 48000,–eur a tá sa teraz použije na modernizáciu a opravu hygienických zariadení, ako sú toalety, umývarky pre deti, do ktorých mesto neinvestovalo od postavenia materských škôl.

Ďalšiu úsporu predpokladáme pri verejnom obstarávaní mestskej hromadnej dopravy, kde dopravca navrhoval na rok 2013 zvýšenie ceny cestovných lístkov pre obyvateľov, alebo vyššiu úhradu od mesta. Už dnes ponuky, ktoré prišli z verejného obstarávania jasne ukážu, že nebudeme navyšovať ani cestovné, a že ani mesto nebude platiť dopravcovi vyšší doplatok za dopravu.

Občania môžu vidieť, že mesto je transparentné a efektívne narába s finančnými prostriedkami, čomu nasvedčuje aj to, že tieto finančné prostriedky sa premietnu do zveľadenia života občanov, či už rekonštrukciami, alebo aj vonkajšími úpravami, ako je napríklad výsadba kvetov, kríkov a stromov.