Mesto Humenné oslávilo 695. výročie

Mesto Humenné oslávilo 695. výročie Počas dožinkových slávností si návštevníci mesta mohli pozrieť historický poľný tábor, bojovníkov v dobových kostýmoch, či súd s falšovateľmi toliarov, ktorí kedysi boli v Humennom. Na priestranstve pri kaštieli vtedajšia panovníčka Terézia Drugetová udelila milosť štyrom razičom falošných toliarov. Program svojimi tancami a piesňami spestril folklórny súbor Chemlon.Pri tejto príležitosti uviedol do života primátor mesta Brna, Roman Onderka, novú obrázkovú publikáciu o Humennom a podpredsedníčka Národnej rady SR Jana Laššáková predstavila Pamätnú medailu mesta. K nebu sa rozletelo 695 holubov, ktoré do sveta odniesli zvesť o novej knihe a takisto aj výstrahu pre tých, ktorí by chceli mestu ublížiť, rovnako ako falošní raziči mincí.

Počas osláv pamätných dní si svoje sily zmerali aj siláci a siláčikovia. Najprv si v Kinder silákovi zmerali sily vybraní žiaci z humenských základných škôl. Tí súťažili v dvoch družstvách proti sebe. Za odvahu a svoje výkony si vyslúžili od divákov veľký potlesk a uznanie a od organizátorov medaily a sladké odmeny.

Súťaž veľkých silákov v 6. kole Slovenského pohára silných mužov o pohár primátorky mesta Humenné otvoril zástupca primátorky mesta Ing. arch. Andrej Semanco. Po jeho príhovore nasledovalo akrobatické vzdušné vystúpenie Františka Hečka a Dominiky Multáňovej na stuhách (aerial silks). Veľkí siláci si zmerali sily v disciplínach ako dvíhanie klady (125 kg), prenášanie kufrov (130 kg), nosenie erbu mesta (320 kg), prevracanie 400-kilogramovej pneumatiky. Jednou z disciplín bolo aj priťahovanie osobného auta, v ktorom sedelo šesť diváčok. Poslednou a azda aj najočakávanejšou disciplínou bolo ťahanie 7,5 tonového kamióna. Celkovým víťazom súťaže sa stal Poliak Pawel Krzystof Chrusscicki, na druhom mieste skončil Trenčan Marek Kmoško a tretí sa umiestnil Dávid Ďatelinka z Bánoviec nad Bebravou. Víťazom srdečne gratulujeme.  

Víťaz Slovenského pohára silných mužov postúpi medzi profesionálov. Medzi súťažnými disciplínami boli aj divácke súťaže, do ktorých sa zapojili siláci z Humenného. Piatimi odvážlivcami boli Michal Karas, Ľubo Kočan, Ján Krulický, Dávid Gaľan a Ladislav Kudráč. Spomedzi týchto piatich silákov si s ťažkými disciplínami najlepšie poradil Dávid Gaľan, ktorý vyhral divácku súťaž, a zároveň si vybojoval miesto medzi silákmi amatérmi. Získal tak právo reprezentovať mesto Humenné na ďalšom podujatí silákov v Bánovciach nad Bebravou.
V piatok popoludní sa v rámci Pamätných dní mesta Humenné uskutočnilo slávnostné zasadnutie mestského zastupiteľstva v Mestskom kultúrnom stredisku. Pri tejto príležitosti boli odovzdané ceny primátorky mesta a ceny mesta a to za účasti aj zahraničných hostí. Hosťami na tejto slávnosti boli podpredsedníčka Národnej rady SR Jana Laššáková, štátna tajomníčka ministerstva spravodlivosti Monika Jankovská, vedúci kancelárie prezidenta SR v Košiciach Oto Sabo, poslanci Národnej rady SR Ľuboš Martinák a Michal Lukša. Prišli aj predstavitelia partnerských miest, a to primátor mesta Brno Romana Onderka, primátora mesta Užhorod Viktor Pogorelov, primátor mesta Mátészalka István Szabó, zástupca primátora mesta Sanok Marian Kurasza, Agnieszka Bukova s delegáciou za mesto Jaroslav, Beata Bielecka za mesto Przemysl, Veronika Hodovana s delegáciou za mesto Perečín.

Cena primátorky mesta Humenné bola udelená primátorovi mesta Brno, Romanovi Onderkovi, ktorému poďakovali za spoluprácu a podnetné námety pre rast a rozvoj mesta Humenného. Cenu primátorky získali aj regionálny týždenník Pod Vihorlatom a folklórny súbor Chemlon. Cenu mesta odovzdali Mons. Jánovi Babjakovi, SJ, prešovskému arcibiskupovi a metropolitovi, Mons. Bernardovi Boberovi, košickému arcibiskupovi a metropolitovi, ktorí sa v závere oceňovania prihovorili prítomným a udelili mestu požehnanie. Cenu mesta získal aj plavecký klub Chemes a  Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím Krtkovčatá. Program zastupiteľstva spestrilo aj vystúpenie spevákov Mikuláša Petrašovského a Natálie Padovej, ako aj ľudové tance a piesne v podaní oceneného folklórneho súboru Chemlon.
Týmto by sme chceli poďakovať Zastupiteľstvu Prešovského samosprávneho kraja, s ktorého finančnou podporou mohlo mesto tieto dožinkové slávnosti uskutočniť.