Prebytkový rozpočet

Prebytkový rozpočet Na programe humenského mestského zastupitelstva minulý pondelok boli viaceré dôležité materiály, ktoré budú urcovat cinnost samosprávy v budúcom období. Poslanci schválili viacrocný rozpocet mesta na roky 2013-2015, plán investicných akcií na budúci rok ako aj zakladatelskú listinu, stanovy a orgány spolocnosti 1. Humenská a.s.. V popoludnajšom programe dominovala športová problematika. Zastupitelstvo prijalo aj nové podmienky odmenovania poslancov.
Zobraziť článok