Ocenili darcov krvi aj dobrovoľníkov

Ocenili darcov krvi aj dobrovoľníkov Územný spolok Slovenského Červeného kríža v Humennom oceňoval. Do obradnej siene humenského kaštieľa pozval nielen viacnásobných dobrovoľných darcov krvi,  ale aj dobrovoľníkov.