Záznam z TK s primátorkou mesta, zo dňa 10.1.2012

Záznam z TK s primátorkou mesta, zo dňa 10.1.2012 Záznam z TK s primátorkou mesta Hé, zo dňa 10.1.2012, (53 min.)
1. Schválený rozpočet mesta na rok 2012
2. Nedoplatky v mestských bytoch a riešenie tejto problematiky
3. Situácia v meste s parkovaním a parkovacími plochami
4. Rôzne