O projekte revitalizácie parku diskutovali Humenčania s primátorkou na magistráte

O projekte revitalizácie parku diskutovali Humenčania s primátorkou na magistráte Mesto Humenné zorganizovalo dve verejné diskusie k projektu revitalizácie parku na Sídlisku 1 a rekonštrukcie podchodu. Na magistrát prišlo celkom 14 občanov. Debatovalo sa viac ako 4 hodiny.

Na otázky obyvateľov odpovedali: primátorka mesta Jana Vaľová, zástupca primátorky Andrej Semanco, Monika Pastoráková z Odboru dopravy, životného prostredia a mestskej zelene, Jozef Harakaľ z Obvodného úradu životného prostredia v Humennom a autor projektu Radoslav Harbuľák.

Radnica vyšla Humenčanom v ústrety dvoma časovými termínmi, počas ktorých mohli prísť s podnetmi, názormi či reakciami na pripravovaný projekt. Dopoludnia túto možnosť využilo 12 obyvateľov mesta, popoludní 2.Z celkového počtu, 11 prišli diskutovať o parku, jeden občan predložil iný podnet, s ktorým sa mesto zaoberá už takmer 20 rokov. Ide o susedský spor.

„Škoda, že sa nikto z vás nebol predtým pozrieť na projekt a nevyžiadal si údaje od mesta alebo od pána projektanta, ale ste ich čerpali z médií, ktoré, žiaľ, veľakrát predkladajú čitateľovi klamlivé a zavádzajúce informácie,“ reagovala primátorka Jana Vaľová na pripomienky, ktoré vychádzali z neznalosti projektovej dokumentácie k parku.

Autor projektu Radoslav Harbuľák predstavil svoj návrh a prítomným ozrejmil všetky fakty. „Veľmi ma mrzí, že za ten mesiac, mesiac a pol, sa v médiách popísalo veľa nepravdy. Projekt som navrhoval na základe požiadavky, aby bola v čo najväčšej miere zachovaná zeleň a dlhodobo nefunkčná fontána vymenená za takú, ktorá by mala nielen nižšie investičné, ale aj prevádzkové náklady. Nie je pravdou, že sa park zmení na kamenné námestie.“ Projekt ráta s výrubom jedného stromu, ktorý je napadnutý drevokaznou hubou a jednému stromu sa orežú konáre. Naopak, vysadí sa 919 drevín. Nová fontána bude úspornejšia a zaberie menšiu plochu ako stará. Detské ihrisko nebude na betóne, ale na štrkopiesku. Chodníky sú navrhované v koridore jestvujúcich chodníkov. Na bezpečnosť Humenčanov a návštevníkov mesta bude dohliadať kamerový systém.

Počas diskusie jeden z prítomných občanov navrhoval urobiť v podchode výťah pre telesne hendikepovaných, a jeden navrhol vymeniť prvky detského ihriska, ktoré sú z eko dreva za plastové a osadiť v parku cvičebné náradie pre seniorov. Tie by si ale vyžadovali betónové plochy.

Občianske združenie FLEK, ktoré v predchádzajúcich dňoch vyšlo do ulíc s petíciou, uznalo mestu, že nemalo pravdivé informácie o výrube stromov a nepoznalo detailne projekt.

Po hodinách diskusie vyzvala primátorka Jana Vaľová všetkých diskutujúcich, aby jej do 20.5.2013 poslali návrhy. Tie posúdi nielen občan, ale aj odborníci, pretože všetko musí byť v rámci platnej legislatívy.