Humenné získa nové partnerské mesto, chorvátsky Šibenik

Humenné získa nové partnerské mesto, chorvátsky Šibenik Posledné tri februárové dni vedenie mesta privítalo delegáciu z chorvátskeho mesta Šibenik, s ktorým primátorka mesta podpísala vyhlásenie o budúcej spolupráci. Chorvátska delegácia v zložení Dr. Ante Županović (primátor mesta Šibenik), Ivana Bujas Rupić (vedúca kancelárie primátora, koordinátorka projektov EÚ), Mirjana Žurić (hlavná koordinátorka mesta Šibenik pre spoluprácu s partnerskými mestami) a Zdravko Perica (šofér) bola slávnostne privítaná na mestskom úrade v stredu 27. februára primátorkou mesta PhDr. Janou Vaľovou, prednostom úradu a vedúcimi odborov.

Po uvítaní hostia navštívili naše športoviská a prezreli si aj novo zrekonštruované južné námestie. Po obede sa na mestskom úrade konala tlačová beseda, na ktorej zástupcovia oboch miest vyjadrili radosť nad uzavretím vyhlásenia o spolupráci. Dr. Ante Županovič: „Budeme veľmi radi, ak nám budete nápomocní so svojimi postrehmi a radami pri čerpaní eurofondov ako aj iných zdrojov.“ Na záver tejto besedy odovzdala Mirjana Žurič primátorke mesta oficiálne pozvanie detskému folklórnemu súboru Chemlon na medzinárodnú prehliadku detských folklórnych skupín, ktorá sa bude konať pri príležitosti vstupu Chorvátska do Európskej únie. Na tomto festivale bude reprezentovať každú členskú krajinu jeden umelecký súbor. Primátorka: „Som veľmi hrdá a vďačná za to, že naše Slovensko bude na tomto festivale reprezentovať práve náš folklórny súbor Chemlon.“

Po náročnom dni plných otázok si hostia pochutnali na tradičných slovenských jedlách. Večer im spríjemnil FS Chemlon svojimi krátkymi tanečnými a speváckymi vystúpeniami. Tanečníci vytvorili príjemnú atmosféru, keď hostí na parkete vytancovali. Táto časť pripraveného programu delegácie sa niesla v uvoľnenom, neformálnom duchu. Prítomní si navzájom vymieňali informácie a poznatky o fungovaní samosprávy svojich miest, ale aj o projektoch, ktoré by mohli naše mestá spolu organizovať.

V posledný deň sme si pre chorvátsku delegáciu pripravili prehliadku kaštieľa. Dobovými obrazmi a nábytkom, ako aj okolím kaštieľa boli všetci nadšení, pretože ako povedala Mirjana Žurič: „U nás v Šibeniku je všetko z rovnakého kameňa. Drevo bolo vždy vzácnou surovinou.“ Chodba plná trofejí, falošné šuflíky v skrinke na písacie potreby, kachľová pec z Nemecka, z kaštieľa si odnášali pestré spomienky.

Následne naše kroky smerovali na separačný dvor na Sninskej ulici, kde im zástupca Ing. Arch. Andrej Semanco s riaditeľom TS Ing. Milanom Kurucom vysvetlili systém triedenia a spracovania odpadu v tomto zariadení. Ako ďalší z úspešne realizovaných projektov sme hosťom predstavili ZŠ Švermovu, kde sa priamo riaditeľa Mgr. Jozefa Šalatu pýtali na priebeh rekonštrukcie tejto školy. Najmä primátor Dr. Ante Županovič sa o tento projekt rekonštrukcie zaujímal, pretože aj mesto Šibenik chce využiť výzvy EU na rekonštrukciu školských zariadení.

„Ďakujeme za milé privítanie vo vašom meste a za nabitý a poučný program, ktorý ste nám pripravili. Za tú krátku chvíľu, čo sme tu boli, ste nám vytvorili také prostredie, že sa tu cítime ako doma. Ďakujeme a tešíme sa na budúcu spoluprácu.“ Zneli slová pred odchodom domov.