Premiér opäť navštívil Humenné

Premiér opäť navštívil Humenné

Pri príležitosti XVI. Reprezentačného plesu mesta Humenné navštívil naše mesto premiér Slovenskej Republiky Róbert Fico. Ples otvoril spolu s primátorkou Janou Vaľovou a jej manželom. Počas celého dňa mal však premiér aj iné povinnosti. Zúčastnil sa stretnutia so Združením starostov miest a obcí. Neskôr sa konalo rokovanie so zástupcami firmy Andritz, ktorá má ambíciu zabojovať o investora, rozšíriť tak svoju firmu a vytvoriť nové pracovné miesta. Na stretnutí s občanmi mesta, ktoré sa konalo v Dennom centre na Družstevnej ulici prisľúbil pre Humenné svoju pomoc a venoval finančné prostriedky na kúpu nových stoličiek. Svoj čas venoval aj mládeži a zmeral si svoje sily s futbalovým družstvom na Základnej škole SNP v Humennom.