Koniec fámy, začiatok pomoci

Koniec fámy, začiatok pomoci Bolo že to rečí, keď sa mesto rozhodlo zrekonštruovať niekdajší domov mládeže na Ulici Komenského a prestavať ho na bytovku s 86 bytmi. Humenné bolo zaplavené nezmyselnými a účelovo šírenými fámami, podľa ktorých som sa dohodla s Košicami na „odsune“ tamojších Rómov do Humenného. Už vtedy som hovorila, že je to nezmysel a žiaden zodpovedný primátor by na niečo podobné nikdy nepristúpil.

Dnes každý jasne vidí, že šlo len o fámy a výmysly. Pridelenie prvých 43 bytov jednoznačne ukazuje, čo bolo zmyslom postavenia bytovky – pomôcť humenským rodinám riešiť ich problémy s bývaním. Žiaden príchod Rómov z Košíc sa nekoná. Iba čo zhasla jedna z fám, ktoré ma sprevádzajú vo funkcii primátorky.

Aby som nepripustila žiadne pochybnosti o transparentnosti prideľovania bytov, zriekla som sa právomoci prideliť byty občanom z užšieho výberu podľa vlastného uváženia. Rozhodnutie som preniesla na bytovú komisiu, ktorá však predviedla neuveriteľné divadlo. Z 1250 žiadateľov posunula do užšieho výberu 43 – teda presne toľko, koľko sa prideľovalo bytov. Vtedy som sa nahlas opýtala, či sa týmto spôsobom majú dostať k novému bývaniu iba vyvolení, možno dohodnutí s členmi komisie. A či si v rámci žrebovania chcú vyžrebovať akurát tak poschodie, ktoré budú obývať.

V rámci mojej osobnej intervencie bolo listom oslovených 523 občanov, o ktorých komisia tvrdila, že už nemajú záujem o pridelenie bytu. Výsledkom reakcie ľudí bol nový užší výber s 86 žiadateľmi, spomedzi ktorých sa 27. júna riadne vyžrebovalo 43 úspešných.

Trvám na tom, že je správne, aby sa pri posudzovaní úspešnosti uchádzača brala do úvahy jeho sociálna situácia. Slobodný a bezdetný človek sa musí uspokojiť s menším bytom ako žiadateľ s väčšou rodinou - a to aj v prípade, ak o svoj väčší byt požiadal skôr.

Stavba mestských bytov určite patrí k úspešnému rozvoju mesta. A ja verím, že program výstavby a pomoc humenským rodinám bude úspešne pokračovať aj v budúcnosti. Urobím všetko preto, aby sme v už v najbližšom čase mali ďalších spokojných uchádzačov o mestské byty.Jana Vaľová
primátorka Humenného