Mesto Humenné a Volejbalový klub Chem Humenné

Mesto Humenné a Volejbalový klub Chem Humenné Volejbalový šport patril dlhé roky k popredným športom nášho mesta a na reprezentovanie klubu boli Humenčania oprávnene hrdí. O to väčšie cítime sklamanie, že nad zásadami fair play, na ktoré sa klub VK Chemes Humenné dlhodobo odvoláva, prevládla politika, nenaplnené politické ambície niektorých jednotlivcov a z nich vyplývajúce neakceptovateľné podmienky klubu a sponzora voči mestu Humenné. Mestské zastupiteľstvo v Humennom rozhodlo v uplynulom volebnom období (26.11.2012– schválený zámer a 25.2.2013– schválené zmluvy), akou formou mesto Humenné podporí športové kluby pôsobiace v meste. Časť podpory sa skladá z počtu bezodplatných hodín pre kluby v  športových zariadeniach a druhá časť z priamej finančnej dotácie pre deti a mládež. Trvalo pritom na rovnakých podmienkach pre všetky športové kluby, v ktorých pôsobí aj mládež. Poslanci mestského zastupiteľstva trojpätinovou väčšinou schválili návrh zmlúv so športovými klubmi.

Po námietkach a niekoľkých stretnutiach basketbalového a volejbalového klubu poslanci časť ich pripomienok akceptovali a opäť trojpätinovou väčšinou rozhodli o finálnej podobe zmluvných vzťahov. Jediným zo siedmich športových klubov, ktorý zmluvné podmienky (od roku 2012) dodnes neakceptoval, je VK Chemes Humenné. Zmluva je verejne prístupný dokument na webovej stránke mesta a VK Chemes Humenné ju môže kedykoľvek podpísať a mesto to bude akceptovať.