Národná rada SR


 • Vek odchodu do dôchodku a ochrana zvierat dominovali tento týždeň v parlamente Vek odchodu do dôchodku a ochrana zvierat dominovali tento týždeň v parlamente

  Celý týždeň v parlamentne bol náročný na prípravu legislatívy ale verím, že do budúcna prinesie pozitívne zmeny. S kolegami sme vypracovali 12 pozmeňovacích zákonov, ktoré vylepšia Zákon o veterinárnej starostlivosti, známy ako...

  28.05.2018

 • Zvyšujeme príspevok na opatrovanie Zvyšujeme príspevok na opatrovanie

    Verím, že sa nám to dnes podarilo. Nie je jednoduché zvyšovať príspevky nad rámec ak je rozpočet schválený a financie sú dopredu nastavené. Nám sa to podarilo a zvyšujeme tak hodinovú sadzbu na osobnú asistenciu z 2,80€ na 3,80 € + štát zaplatí zdravotné poistenie a sociálne odvody. Budú odbúrané bariéry v podobe...

  11.05.2018

 • Poslankyňa NR SR a primátorka mesta Humenné Jana Vaľová podporuje tradičnú rodinu Poslankyňa NR SR a primátorka mesta Humenné Jana Vaľová podporuje tradičnú rodinu

  Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky schválili v stredu 4. júna 2014 novelu Ústavy SR, ktorú predložili strany SMER-SD a KDH. Za právnu normu hlasovalo 102 poslancov zo 128 prítomných. Od septembra sa tak do ústavy dostanú vety „Manželstvo je jedinečným...

  6.06.2014

 • 6. volebné obdobie 21. schôdza 6. volebné obdobie 21. schôdza

  Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony...

  21.06.2013

 • 6. volebné obdobie 16. schôdza 6. volebné obdobie 16. schôdza

  Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 362 –...

  19.03.2013

 • 6. volebné obdobie 14. schôdza 6. volebné obdobie 14. schôdza

  Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 362 –...

  31.01.2013

 • Vystúpenie proti námietkam generálnej prokuratúry Vystúpenie proti námietkam generálnej prokuratúry

  Vystúpenie primátorky k námietkam generálnej prokuratúry, týkajúce sa VZN o obmedzení hazardných hier na území mesta Humenné 1   Vystúpenie primátorky k námietkam generálnej prokuratúry,...

  29.11.2012

 • Vystúpenie k vládnemu návrhu zákona o štátnom rozpočte na rok 2012 Vystúpenie k vládnemu návrhu zákona o štátnom rozpočte na rok 2012

  Reakcia primátorky mesta Humenné na vládny návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2012

  14.12.2011

 • Vystúpenie proti návrhom zákonov súvisiacich so sociálnymi službami a miestnymi daňami Vystúpenie proti návrhom zákonov súvisiacich so sociálnymi službami a miestnymi daňami

  Vystúpenie primátorky mesta Humenné proti návrhom zákonov súvisiacich so sociálnymi službami a miestnymi daňami Vystúpenie primátorky mesta Humenné v súvislosti s problematikou financovania samospráv a úpravou miestnych daní

  13.12.2011

 • Snaha o záchranu expozitúry NBS v Humennom Snaha o záchranu expozitúry NBS v Humennom

  Vystúpenie primátorky k rušeniu expozitúr NBS z dňa 01.07.2011 Vystúpenie primátorky k rušeniu expozitúr NBS z dňa 20.05.2011

  06.12.2011