Mesto Humenné bojuje za zníženie ceny tepla

Mesto Humenné bojuje za zníženie ceny tepla

V Humennom existuje monopol pri výrobe a dodávke tepla. Vďačíme za to môjmu predchodcovi, ktorý v roku 2005 podpísal podľa môjho názoru nevýhodnú a nevypovedateľnú zmluvu so spoločnosťou Chemes Humenné, ktorá je výrobcom tepla. Podobne je to aj pri jeho distribúcii, kde je táto spoločnosť väčšinovým majiteľom so 67-percentným podielom v spoločnosti Humenská energetická spoločnosť (HES). Mesto má len zvyšných 33 percent, čo v praxi znamená, že je prakticky bez rozhodovacích právomocí a bez reálnej možnosti akýmkoľvek spôsobom ovplyvniť tvorbu celkovej ceny tepla. Väčšinový vlastník dokonca hlasovaním jedného človeka v minulosti zrušil zastúpenie mesta v dozorných orgánoch spoločnosti. Negatívnym výsledkom pre občanov Humenného sú azda najvyššie ceny tepla na východnom Slovensku.

 

Nejasná zmluva
Mesto využíva všetky dostupné zákonné možnosti, ako to riešiť. Všetky uznesenia mestského zastupiteľstva k tejto problematike sú však zo strany dodávateľa ignorované. Distribučná spoločnosť navyše odmieta s mestom spolupracovať čo i len v tom, aby mu poskytla podklady na verejné obstarávanie investičných akcií zahŕňajúcich opravy, rekonštrukcie a modernizáciu rozvodov tepla. Humenská energetická spoločnosť to stále ignorovala a dodnes ignoruje. Na základe žaloby zo strany dodávateľa tepla Okresný súd v Humennom rozhodol, že zmluva medzi HES a mestom Humenné je kvôli nejasnosti zmluvných podmienok neplatná. Krajský súd však rozhodnutie nepotvrdil a mesto sa preto obrátilo na Ústavný súd, ktorý sťažnosť prijal.  Buď sa teda dohodneme na ukončení zmluvy, alebo dodávateľ poruší platobnú disciplínu dvakrát po sebe. Tu je však háčik, ktorý každému udrie do očí. Najskôr mal Chemes platiť mestu dvakrát ročne za nájom, no bývalý primátor to zmenil len na jedenkrát ročne. V princípe to teda znamená, že stačí zaplatiť raz za dva roky a mesto a obyvatelia musia trpieť

 

Nesplnené sľuby
Ako nádej sa črtala možnosť, že by výroba tepla prešla zo spaľovania mazutu, uhlia a plynu na modernejší a efektívnejší paroplynový cyklus. Chemes má od roku 2012 vydané platné povolenie na rekonštrukciu a modernizáciu svojho energetického zdroja. Žiaľ, ostalo zo strany dodávateľa iba pri sľuboch, pretože majitelia sa snažia presadiť transformáciu na spaľovanie biomasy. To však mesto nepotvrdilo, keďže je to v rozpore s územným plánom a energetickou koncepciou mesta. Povolenie je platné do konca roku 2017, ale keďže sa práce nezačali, som skeptická. Dodnes paroplynový cyklus nestojí a ani sa nebuduje. Mesto podporuje všetky snahy o zníženie nákladov na výrobu tepla prostredníctvom moderných technológií. Zároveň však musíme rešpektovať aj náš územný plán a energetickú koncepciu mesta. Chemes požiadal o prešetrenie nášho rozhodnutia, pričom podľa Generálnej prokuratúry sme postupovali v súlade so zákonom. Dali sme si urobiť aj nezávislú analýzu a ani tá nám neodporučila prejsť na biomasu z dôvodu nedostatku takéhoto druhu paliva v okolí mesta Humenné.

 

Rukojemníci zmluvy
Okrem problému s biomasou by bol problém aj s logistikou. Aby desiatky áut vozili denne do Humenného drevnú štiepku, nepovažujem ani za ekologické, ani za zvyšujúce komfort obyvateľov. Mesto je teda nútené rešpektovať status quo, no stále budeme bojovať za zníženie cien, pričom kľúčovým bude rok 2020, keď sa skončí platnosť súčasnej zmluvy. Považujeme za absurdné tvrdenia hovorcu Chemesu, že mesto sa odpája od centrálneho zdroja, čo by malo viesť k zániku 1 900 pracovných miest. Mimochodom, Chemes zamestnáva možno desatinu tohto počtu ľudí. Mesto pracuje na doplnení energetickej koncepcie mesta, ktorá by mala odborne prehodnotiť stav a najvhodnejšie možnosti dodávky tepla, aby boli cenovo výhodné pre občanov a podnikateľské subjekty. Jej parametre budú nastavené tak, aby zmluvný vzťah nebol taký, že mesto a jeho obyvatelia sú rukojemníkmi, a aby ceny reflektovali realitu a boli pre firmy a občanov akceptovateľné. 

 

Jana Vaľová, primátorka mesta Humenné

 

Viac si prečítate tu: http://komentare.hnonline.sk/…e-ceny-tepla

Foto: Stanislav Ostatník