Štvorlístok pre talenty 2017

Štvorlístok pre talenty 2017

Občianske združenie LECA zorganizovalo už po tretíkrát česko-slovenský televízny benefičný galavečer Štvorlístok pre talenty, ktorý sa tento krát konal v Mestskom divadle P.O. Hviezdoslava v Bratislave. Záštitu nad projektom udelil prezident Českej republiky J.E. Miloš Zeman, predseda vlády Slovenskej republiky Robert Fico, primátor hlavného mesta Bratislavy Ivo Nesrovnal, komisárka pre deti SR Viera Tomanová a ministerka práce a sociálnych vecí ČR Michaela Marksová.

 

Občianske združenie LECA podporuje talentované deti a mládež zo sociálne znevýhodnených skupín obyvateľstva na Slovensku i v Českej republike. Podpora prebieha vo všetkých umeleckých odvetviach – hudba, spev, tanec, divadlo a výtvarné ume­nie. Cieľom je podporovať deti dlhodobo, aby dokázali svoj talent a jeho rozvíjanie obhájiť. Štipendisti o.z. LECA sú žiaci základných umeleckých škôl, študenti konzervatórií, víťazi domácich a svetových súťaží, študenti umeleckých odborov na vysokých školách atď. Zmyslom projektu je podporovať jedinečnosť a osobitosť každého snaživého dieťaťa, bez rozdielu sociálneho zázemia, vierovyznania a rasy.

 

Slávnostný večer sa nesie v duchu mytologického príbehu, ktorý rámcuje galaprogram a prepája vystúpenia štipendistov a profesionálnych umelcov. Tento príbeh na základe námetu spoluzakladateľa združenia a dramaturga Roberta Lecu spracoval renomovaný scenárista Karol Hlávka a réžie sa ujal Jaroslav Moravčík. Mytologické postavy bohýň stvárňujú herecké legendy Ida Rapaičová, Eva Landlová, Zuzana Kocúriková a Mája Velšicová, český herec Pavel Trávníček a spolu s nimi tiež zahraničné herečky Jitka Frantová Pelikan a Shana Lenner. Večer moderujú mladí herci Juraj Bača a Barbora Žilecká.

 

„Je fantastické, že existuje takýto projekt ako je ŠTVORLÍSTOK PRE TALENTY, ktorý založili Andrej a Roberto Leca. Podporovať talentované deti zo sociálne slabších vrstiev, aby mohli rozvíjať svoje vlohy, je vec, ktorá sa dnes len tak nevidí a zaslúži si obdiv. Keď ma oslovili, či by som prijal miesto v ich umeleckej rade pri výberovom konaní na podporu takýchto detí a mladých ľudí, považoval som to za česť. Bolo pre mňa silným zážitkom sledovať a hodnotiť tieto sudičkami obdarené deti. A dojímali ma aj ich osobné životné príbehy, ktoré mi zvierali srdiečko od ľútosti, ale aj obdivu.“ – slová režiséra a choreografa Jaroslava Moravčíka.

 

Bez nároku na honorár prijali účinkovanie viacerí poprední umelci ako česko-slovenské legendy Hana Zagorová, Marcela Laiferová, speváčka Sisa Sklovská, populárny spevák Martin Harich , svetovo uznávaný operný spevák Otokar Klein, operná speváčka a členka Opery SND Božena Ferancová , mladý spevák Peter Farkašovský, multiinštrumen­talista Peter Luha, brnenský spevácky zbor KAMPANELA či terchovský orchester BOBÁŇOVCI.

 

„Galavečer je už akousi výkladnou skriňou, kedy môžeme predstaviť plody našej dlhodobej práce a predstaviť našich talentovaných štipendistov, ktorí k svojmu účinkovaniu pristupujú s veľkou pokorou a zodpovednosťou. V galaprograme vystupujú talenty po boku popredných umelcov slovenskej a českej scény, čo nepochybne dodáva podujatiu punc exkluzivity. Všetci umelci prijali účinkovanie bez nároku na honorár, za čo im patrí naša úprimná vďaka!“ – vyjadril sa spoluzakladateľ a predseda Správnej rady Andrej Antonio Leca.

 

„Pred očami divákov i televíznych kamier sa štipendisti prezentujú už ako skutoční umelci, so všetkým čo k tomu patrí. Práve to je pre týchto mladých ľudí nenahraditeľnou príležitosťou a skúsenosťou, ktorá veríme im dá elán do ďalších rokov krásnej ale tvrdej driny. Zároveň je pre nás nesmiernou cťou, že môžeme predstaviť štedrých ľudí, bez pomoci ktorých si len veľmi ťažko vieme predstaviť realizovanie nášho poslania. Pevne veríme, že zmysluplnosť našej neľahkej práce bude pre všetkých, ktorí neváhali túto činnosť podporiť, darom a prejavom vďaky a úcty.“ – slová spolutvorcu projektu Roberta Lecu.

 

Súčasťou charitatívneho galaprogramu je tradične exkluzívna preh­liadka úspešných žien, reprezentujúcich spoločenský, politický, kultúrny a podnikateľský život na Slovensku, ktoré sú zároveň mecenáškami projektu. V modeloch slovenskej návrhárky Jenny Jeshko sa predstavili herečka a členka SND Gabriela Dzuríková, viceprimátorka Bratislavy Ľudmila Farkašovská, poslankyňa NRSR a primátorka mesta Humenné Jana Vaľová,primátorka mesta Vrbové Ema Maggiová, generálna riaditeľka vydavateľstva STAR production Mária Reháková, podnikateľky Sonja Braunová, Enikő Csörgő a Eva Cikatricis, výtvarníčka Valéria Vrba, tanečníčka Milena Tomanová a marketingová manažérka Liečebných termálnych kúpeľov Sklené Teplice Ivana Marušková.

 

Tento rok po prvýkrát odovzdali organizátori projektu ocenenie Šťastena za pomoc a podporu mladých talentov. Voľba padla na osobu, ktorá s organizáciou spolupracuje niekoľko rokov. Ocenenie si na javisku prevzala Zuzana Varhaníková, učiteľka Literárno-dramatického odboru ZUŠ Dezidera Kardoša v Bánovciach nad Bebravou, ktorá so svojimi žiakmi dosahuje mimoriadne úspechy, či na súťažiach v umeleckom prednese, s divadelnými predstaveniami ako aj v ich uplatnení v živote. Je spoluzakladateľkou neziskovej organizácie HARMONI, autorkou Štátneho vzdelávacieho programu pre literárno-dramatické odbory na Slovensku či členkou 1. pracovnej skupiny DRAMATICKÁ VÝCHOVA pri NR SR. Venuje sa tvorbe projektov na rozvoj komplexnej osobnosti detí.

 

SLEDUJTE 17.septembra 2017 (nedeľa) o 20.10 hod. na Barrandov Family