Humenská radnica prilepší športu, najväčšiu radosť bude mať 1 100 športujúcich detí a mládežníkov

Humenská radnica prilepší športu, najväčšiu radosť bude mať 1 100 športujúcich detí a mládežníkov

Mesto Humenné aj vďaka veľmi dobrému hospodáreniu, bude môcť zo svojho rozpočtu opäť podporiť športové kluby v meste. Zo zvýšených finančných príspevkov od mesta sa poteší aj takmer 1 100 detí a mládežníkov, ktorí sú registrovaní celkovo v 13 športových kluboch.

 

Humenská radnica rozdelí tento rok na priamych dotáciách pre športové kluby v meste o polovicu vyššiu sumu než tomu bolo v roku 2017, a to 87 000 eur. Poslanci komisie športu a mládeže na svojom utorkovom rokovaní odporučili Mestskému zastupiteľstvu rozdelenie 130 000 eur ako dotáciu pre športové kluby v meste, ďalších 22 500 eur rozdelili na základe doručených žiadostí od 59 klubov a združení.  

 

Kluby trénujúce na športoviskách v správe mesta dostanú nepriame dotácie
Z rozpočtu mesta pôjdu okrem toho aj tzv. nepriame dotácie podľa počtu hodín, ktoré využívajú športové kluby v športových zariadeniach Správy rekreačných a športových zariadení Humenné, 1. Humenskej a.s., alebo ZŠ Hrnčiarska. Na tieto dotácie budú mať nárok FK Humenné, OZ Angels, 1. Basket Klub Humenné, TJ Slávia CVČ Dúha, Plavecký klub Chemes, MHK Humenné, Lezecký klub a Horolezecký oddiel Humenné. Tieto kluby dostanú cez Správu rekreačných a športových zariadení nepeňažnú dotáciu vo výške 117 000 eur pre celkovo takmer 2 000 hodín ich tréningov v Mestskej športovej hale, na multifunkčnom ihrisku a krytom kúpalisku. Futbalisti FK Humenné okrem toho dostanú aj ďalšiu nepriamu dotáciu na 460 hodín svojich tréningov v telocvični, ktorá je v nájme 1. Humenskej a.s. v sume 6 440 eur. Ďalších 180 hodín budú môcť využívať ihrisko Pri Mlyne, ktoré je v správe ZŠ Hrnčiarska, za čo škole mesto refunduje 720 eur.


Mesto ušetrilo na prevádzke „zimáku“, peniaze tak mohlo dať aj na ďalšie športy

Mesto Humenné každoročne podporuje rozvoj športu v meste priamou finančnou dotáciou poskytnutou v súlade s vlastným VZN, o ktorom v utorok rozhodovala práve spomínaná komisia. Ďalšie financie na šport sú vyčlenené prostredníctvom Centra voľného času Dúha cez záujmové útvary. Šport v meste sa financuje aj tzv. nepriamymi dotáciami cez Správu športových a rekreačných zariadení na základe uzatvorených nájomných zmlúv. Okrem toho mesto dáva ročne 247 000 eur pre MHK Humenné ako dotáciu, ktorou klub pokrýva aj prevádzku štadióna, vrátane energií, platov zamestnancov zimného štadióna a napríklad aj prenájom „zimáku“ pre žiakov materských a základných škôl, ktorí sa tam počas hodín telesnej východy učia korčuľovať. Mesto kedysi dávalo takmer 400 000 eur na prevádzku štadióna, no vďaka prevádzkovým a iným úsporám sa tam podarilo znížiť náklady pri zachovaní rovnakého štandardu. Ušetrené peniaze tak mohli ísť pre ďalšie športové kluby v meste. Aj naďalej platí, že mesto Humenné podporuje športujúcu mládež jednou z najvyšších dotácií na Zemplíne.

 

 


Zdroj: humenne.sk