Zvyšujeme príspevok na opatrovanie

Zvyšujeme príspevok na opatrovanie

 

Verím, že sa nám to dnes podarilo. Nie je jednoduché zvyšovať príspevky nad rámec ak je rozpočet schválený a financie sú dopredu nastavené. Nám sa to podarilo a zvyšujeme tak hodinovú sadzbu na osobnú asistenciu z 2,80€ na 3,80 € + štát zaplatí zdravotné poistenie a sociálne odvody.

Budú odbúrané bariéry v podobe neposudzovania príjmu pri príspevku na osobnú asistenciu a to tak, že sa odstráni krátenie príspevku na osobnú asistenciu v prípade, ak príjem osoby s ťažkým zdravotným postihnutím presahuje 4-násobok sumy životného minima. Zrušiť by sa malo aj krátenie peňažného príspevku na opatrovanie v prípade, ak dieťa navštevuje školu viac ako 20 hodín týždenne.

Navyšujeme aj príspevok pre mamičky, ktoré sa starajú o svoje postihnuté deti. Verím, že okrem toho bude priestor na ešte vyššie navýšenie tohto príspevku ako sa navrhuje v prvom čítaní, pretože si to naozaj zaslúžia, starajú sa o svoje deti nielen počas detstva, ale aj ich celý život.

Tieto pozmeňujúce návrhy predložíme ako poslanecký klub SMER - SD v júni na sociálnom výbore a neskôr aj v pléne NR SR.

Ďakujem svojim kolegom a zástupcom ťažko zdravotné postihnutých občanov a komisárke pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzane Stavrovskej, že sme sa spoločne dokázali dohodnúť na tejto neľahkej téme a presadiť tieto opatrenia, ktoré zlepšia kvalitu života našich spoluobčanov s ťažkým zdravotným postihnutím.