Úvodný ročník Juniády a Humenskej karičky sa vydaril

Úvodný ročník Juniády a Humenskej karičky sa vydaril

Dňa 22. 6. 2018 sa v priestoroch ZŠ Kudlovská Humenné uskutočnili 2 nové zaujímavé podujatia – 1. ročník súťaže humenských škôl Juniáda o Putovný pohár mesta Humenné v kategóriách speváckych družstiev a detských sólo spevákov a úvodný ročník tanečného projektu zameraného na udržiavanie pôvodných ľudových tanečných tradícií v Humennom – Humenská karička.

 

Na podujatiach participovali Odbor školstva MsÚ Humenné, Vihorlatské múzeum v Humennom, ZŠ Kudlovská Humenné, MO Matice slovenskej v Humennom a Súkromná základná umelecká škola Kudlovská Humenné. Záštitu nad podujatím prevzali primátorka mesta Humenné a poslankyňa NR SR PhDr. Jana Vaľová spolu s predsedom Matice slovenskej JUDr. Mariánom Gešperom.

 

Do speváckej súťaže sa zapojilo 10 štvorčlenných družstiev zo 7 základných škôl, pričom niektoré školy postavili dve súťažné družstvá, a to:
ZŠ Laborecká Humenné – 1.družstvo: Ema Banduričová, Nina Gombárová, Vanda Marinčáková a Tamara Volochová, 2.družstvo: Branislav Behún, Michaela Gažiová, Veronika Biľová a Zuzana Biľová.
ZŠ Pugačevova Humenné – Jakub Švec, Kiara Sikorská, Laura Jakubčová a Anastázia Fedorcová.
ZŠ Švermová Humenné – 1.družstvo: Miroslava Chomová, Zuzana Krídlová, Viktória Lacová a Michaela Balážová, 2.družstvo: Sophia Sotáková, Tamara Džubárová, Kristína Štenková a Eva Onderišinová.
ZŠ Dargovských hrdinov Humenné – 1.družstvo: Samuel Horvat, Júlia Čopanová, Lucia Kožinová a Vanesa Kuľusová, 2.družstvo: David Čelovský, Sara Sokolovičová, Anna-Mária Kurucová a Viktória Cerulová.
SNP Humenné – Karin Jenčíková, Miriam Mudríková, Alexandra Jašková, Matúš Fedurco.
ZŠ Hrnčiarska Humenné – Katarína Čurillová, Ľudmila Kvašná, Sebastián Jakubov a Janka Moskurišinová.
A nakoniec spojené družstvo ZŠ Kudlovská Humenné – Kristína Adamčíková, Adam Harajda so ZŠ Hrnčiarska Humenné – Viktória Dzurčaninová a Peter Mižák. Celkovo účinkovalo 40 spevákov.

 

Súťažiacich hodnotila odborná porota v zložení doc. Vladimír Marušin, ArtD.- vedúci hudobnej katedry Prešovskej univerzity a pedagóg VŠMU Bratislava, Miroslav Dzijak – SZUŠ Kudlovská Humenné, Mgr. Mária Ďugošová – ZŠ Laborecká Humenné, Mgr. Andrea Lacová – ZŠ Švermová Humenné, Mgr. Janíková – ZŠ Dargovských hrdinov Humenné, Mgr. Erika Lukáčová – ZŠ Pugačevova Humenné, Mgr. Miriam Mudríková – ZŠ SNP Humenné, Mgr. Ivana Kočanová – ZŠ Kudlovská Humenné a Marianna Kalaninová – ZŠ Hrnčiarska Humenné, ktorá vysoko ocenila spevácku prípravu a prevedenie piesní jednotlivými účinkujúcimi. Pozitívnym prvkom bola aj účasť nových mladých spevákov.

 

Putovný pohár mesta Humenné na rok 2018 v kategórii speváckych družstiev si vybojovalo 1. družstvo ZŠ Laborecká Humenné v zložení – Ema Banduričová, Nina Gombárová, Vanda Marinčáková, Tamara Volochová a víťazom v kategórii sólo spev sa stala Vanda Marinčáková zo ZŠ Laborecká, ktorých na súťaž pripravila a na klavíri sprevádzala Mgr. Mária Ďugošová. Ceny pre víťazov a ocenenia pre súťažiacich poskytlo mesto Humenné a osobne ich odovzdala primátorka mesta Humenné PhDr. Jana Vaľová.

 

V druhej tanečnej časti piatkového dopoludnia pod názvom Humenská karička, tanečný pedagóg a choreograf doc. Vladimír Marušin, ArtD. realizoval tanečnú dielňu počas ktorej naučil všetkých zúčastnených – deti i ich pedagógov základným prvkom tanca karička. Záverečného kola tanečného podujatia sa zúčastnila i primátorka mesta Humenné PhDr. Jana Vaľová.

 

Vydarené podujatia svojimi prezentáciami obohatili dídžej Michal Marušín, známy pod menom Mafia Corner a jednotlivé tanečné skupiny tanečného oddelenia Súkromnej základnej umeleckej školy Kudlovská Humenné, Detský folklórny súbor Chemloňáčik a Folklórny súbor Chemlon Humenné. O zvuk na podujatí sa staral učiteľ SZUŠ a tanečný pedagóg FS Chemlon Michal Gnip.

 

Poďakovanie patrí riaditeľstvám všetkých zúčastnených škôl, ale najmä zanieteným hudobným pedagógom, ktorí so svojimi zverencami pravidelne už niekoľko rokov systematicky pracujú, a to – Mgr. Márii Ďugošovej, Mgr. Andrei Lacovej, Mgr. Ivete Janíkovej a PaedDr. Jane Horvátovej, Mgr. Erike Lukáčovej, Mgr. Miriam Mudríkovej, Mgr. Ivane Kočanovej, Mgr. Lenke Bobríkovej a Mgr. Jánovi Olekšákovi.

 

Do videnia a počutia o rok na ďalšom ročníku Juniády a Humenskej karičky.

 

Autor: Mgr. Miroslav Kerekanič, odborný pracovník Vihorlatského múzea
Foto: Mgr. Michaela Dochánová