Od nového školského roka s novými benefitmi, u nás bezplatne cestujú aj žiaci II. stupňa základných škôl

Od nového školského roka s novými benefitmi, u nás bezplatne cestujú aj žiaci II. stupňa základných škôl

Od začiatku nového školského roka môžu už aj žiaci druhého stupňa základných škôl s trvalým bydliskom na území nášho mesta, bezplatne využívať dopravu v autobusoch MHD. Túto potešiteľnú novinku schválilo nedávne Mestské zastupiteľstvo v Humennom.

 

Humenská radnica rozširuje poskytovanie benefitov pre obyvateľov nášho mesta. Doteraz mohli celoročne na autobusových linkách v humenskej MHD zadarmo cestovať držitelia Senior karty, občanov mesta vo veku nad 62 rokov a vyššie a držiteľov preukazov ZŤP a ZŤP-S.

 

Okrem toho počas školského roka mohli bezplatne cestovať v MHD aj žiaci 1.-4. ročníka základných škôl na území mesta Humenné, ak majú trvalé bydlisko v našom meste a ich zákonný zástupca nie je dlžník mesta.

 

J. Vaľová: Keďže dobre hospodárime, môžeme si dovoliť aj bezplatné cestovné pre všetkých školákov
Od 3. septembra 2018 sa uľahčí peňaženkám rodičov, ktorých deti navštevujú aj II. stupeň (5. – 9. ročník) niektorej zo základných škôl v našom meste. Ich ratolesti budú môcť za rovnakých podmienok ako žiaci I. stupňa ZŠ počas celého školského roka cestovať bezplatne na ktorejkoľvek zo siedmych liniek MHD.

 

„Naše mesto je lídrom v poskytovaní benefitov na východnom Slovensku. Keďže dobre hospodárime a v rozpočte mesta sme na to vedeli nájsť potrebné finančné zdroje, teší ma, že sa k nim odteraz pridáva aj možnosť bezplatného cestovania pre žiakov 5. až 9. ročníka našich základných škôl. Verím, že tým vzrastie aj záujem o cestovanie v MHD. Rodičia našich žiakov tým usporia peniaze a zároveň pocítia, že sa radnica stará o to, aby sa v Humennom cítili ešte príjemnejšie ako doteraz,“ uviedla primátorka Jana Vaľová.

 

Ako vybaviť zľavnené cestovné pre žiakov druhého stupňa ZŠ?
Na webovej stránke www.humenne.sk v sekcii Občan nájdete Žiadosť o vydanie karty žiaka na zľavnené cestovné. Vypísanú žiadosť je potrebné odovzdať na Mestskom úrade, kde žiaka odfotografujú. Na základe žiadosti, bude neskôr žiakovi vyhotovená príslušná Karta žiaka.

 

Pre žiakov druhého stupňa doprava zdarma, pre prvákov jednorázový príspevok od mesta
Humenská radnica prišla tento rok aj s ďalším benefitom pre žiakov mesta. Konkrétne ide o jednorázový príspevok  pri nástupe dieťaťa na povinnú školskú dochádzku. V zmysle „Zásad poskytovania jednorázového príspevku pri nástupe dieťaťa na povinnú školskú dochádzku v meste Humenné“ poskytne radnica jednorázový príspevok 150 eur na jedno dieťa pri nástupe na povinnú školskú dochádzku oprávnenej osobe pri splnení nasledujúcich podmienok: 

  • trvalý pobyt dieťaťa na území mesta trvá viac ako 24 mesiacov pred nástupom na povinnú školskú dochádzku a v čase poskytnutia príspevku trvá,
 
  • dieťa nastúpilo na plnenie povinnej školskej dochádzky na základe rozhodnutia riaditeľa,
 
  • nárok na príspevok vzniká iba raz na to isté dieťa,
 
  • finančný príspevok bude poskytnutý oprávnenej osobe prostredníctvom základnej školy, ktorú dieťa navštevuje,
 
  • oprávnená osoba nemá voči mestu finančný záväzok, čo potvrdí čestným vyhlásením priamo v žiadosti.