Primátorka sa pred revitalizáciou Tyršovej ulice a jej okolia stretla s obyvateľmi tejto ulice, vybudujú sa nové parkovacie miesta a aj detské ihrisko

Primátorka sa pred revitalizáciou Tyršovej ulice a jej okolia stretla s obyvateľmi tejto ulice, vybudujú sa nové parkovacie miesta a aj detské ihrisko

Humenská radnica pokračuje v stretnutiach s obyvateľmi mesta pred realizáciou dôležitých investícií zlepšujúcich život v lokalitách, v ktorých bývajú. Takéto stretnutie sa uskutočnilo aj tento pondelok 20. augusta 2018 s občanmi z Tyršovej ulice.

 

Primátorka mesta Jana Vaľová spolu so zástupcom mesta, vedúcimi odborov MsÚ, riaditeľom Technických služieb a Správy rekreačných a športových zariadení zvolala stretnutie s občanmi kvôli plánovanej revitalizácii vnútroblokového priestranstva Tyršovej ulice. Mesto tam okrem iného pri bytových domoch na Tyršovej 1706 a 1707 plánuje vybudovať nové parkovacie miesta z polovegetačných tvárnic.

 

J. Vaľová: Mesto zapracuje pripomienky občanov

V pláne je takisto aj revitalizácia chodníka v parčíku či oprava asfaltovej komunikácie pri budove tamojšej materskej školy. Primátorka si v pondelok vypočula názory občanov na to, ako by sa dal ešte viac zlepšiť život na ich ulici a v jej okolí. Sľúbila, že viaceré konštruktívne pripomienky občanov mesto zapracuje do projektovej dokumentácie, podľa ktorej sa bude postupovať pri revitalizácii tejto lokality.

 

„Mesto už dlhodobo dávame systematicky do poriadku. Začali sme rekonštrukciou budov našich materských a základných škôl, veľké finančné prostriedky sme investovali aj ďalšieho mestského majetku. Nezabúdame ani na rekonštrukcie a vznik nových parkovacích plôch. V uplynulom roku to boli parkovacie miesta napr. na Mierovej ulici a teraz pokračujeme aj na ostatných sídliskách. Pred nami je momentálne sídlisko II A. S občanmi sme aj na stretnutí hovorili, čo si želajú zlepšiť a podľa toho sa aj zariadime. Dohodli sme na rozšírení parkovacích plôch, výsadbe stromov, zelene alebo montáže ďalších lavičiek. Vybuduje sa tu aj nové detské ihrisko,“ uviedla Jana Vaľová.

 

V budúcnosti sa zlepší aj dopravná situácia pri materskej škole na Tyršovej ulici

Humenská radnica podľa jej slov plánuje v budúcnosti vyriešiť aj zlepšenie dopravnej situácie na sídlisku okolo materskej školy. V tejto súvislosti bude potrebná spolupráca s ďalšími kompetentnými orgánmi vrátane Okresného dopravného inšpektorátu a príprava novej projektovej dokumentácie. Okrem toho podľa Jany Vaľovej zvažujú aj ďalšie rozšírenie parku alebo výstavbu ďalších parkovacích miest v blízkosti MŠ Tyršova.