Benefity pre všetky generácie

Benefity pre všetky generácie Humenné je jedno z najsociálnejších miest na Slovensku. Kombináciu benefitov pre všetky skupiny obyvateľstva v kombinácii s nízkymi daňami a poplatkami mu môžu podobne veľké mesta len závidieť.
 Bolo že to kriku, keď mesto v roku 2014 spustilo program benefitov pre niektoré skupiny svojich obyvateľov. Odporcovia primátorky Jany Vaľovej šírili všade lži, že ide o jednorazovú predvolebnú kortešačku a po voľ- bách sa všetky sociálne programy skončia. Aká je pravda? Programy sa nielenže neskončili, ale sa aj podstatne rozšírili. Kým napríklad na príspevok na stravu seniorom vyčlenilo mesto v roku 2014 sumu 87-tisíc eur, tohto roku je to 200-tisíc eur.

Benefity sú skutočnosťou vďaka dvom okolnostiam – výraznej sociálnej orientácii súčasného vedenia mesta a vďaka výborným hospodárskym výsledkom Humenného. Mesto rozumne gazduje – šetrí množstvo prostriedkov napríklad na transparentnom verejnom obstarávaní a na bežnom účte ostáva v prebytku. Z týchto peňazí je potom možné financovať rozsiahle benefi ty. Obrovskou výhodou je aj schopnosť Humenného úspešne čerpať eurofondy a byť úspešným pri vybavovaní dotácií z úradu vlády či jednotlivých ministerstiev. Takto mesto šetrí vlastné prostriedky, ktoré potom môže využívať priamo pre ľudí.
Ak v budúcnosti prídu do vedenia mesta ľudia, ktorí buď majú pre svoje politické presvedčenie odmietavý po- stoj k sociálnym programom pre ľudí, alebo pre svoju neskúsenosť nebudú vedieť dobre hospodáriť, môžu byť dnešné benefi ty výrazne ohrozené.

Deti

Pri narodení dieťaťa poskytuje mesto rodičom príspevok 100 eur. Keď sa z dieťatka stáva školák, mesto mu prispeje sumou 150 eur, aby rodičia ľahšie zvládli nakúpiť všetko potrebné do školy. Žiaci tak prvého, ako aj druhého stupňa majú nárok na bezplatnú do- pravu v MHD.

Stredná generácia

Mesto poskytuje úľavy prostredníctvom svojich služieb aj strednej generácii a mládeži. Napríklad kúpalisko, sauna predstavujú jednu z najlacnejšie poskytovaných služieb, spríjemňujúcich život, ktorých úroveň sa v poslednom čase výrazne zvýšila. Pre pracujúcich i mládež je určených i množstvo kultúrnych podujatí v réžii alebo s podporou mesta, na ktoré je bezplatný vstup. Rovnako využívanie mestských športovísk buď zadarmo, alebo s výraznými zľavami pred- stavuje významný benefi t pre všetkých vyznávačov zdravého životného štýlu. Mesto Humenné nezvyšuje už dlhé roky poplatky za parkovné. Bolo úspešné so svojou žiadosťou o získanie prostriedkov z Recyklačného fondu a tak zaviedlo nový benefit pre občanov. Radnica za tieto financie ako jedna z prvých samospráv na Slovensku nakúpila obyvateľom mesta sety tašiek určených na vybrané druhy separovaného odpadu a kuchynské utierky.
 
Seniori

Starší obyvatelia mesta dostá- vajú príspevok na stravu. Kým v roku 2014 to bolo 30 centov, dnes je najvyšší možný príspevok 2 eurá. Pred štyrmi rokmi mesto na tento benefit vyčlenilo z rozpočtu 87-tisíc eur, dnes je to už 200-tisíc. Samozrejmosťou je bezplatné cestovanie v MHD.