Športom za zdravým životom

Športom za zdravým životom Podpora športu je jednou z hlavných priorít súčasného vedenia mesta. Aj napriek hlasom niektorých neprajníkov nezanikol ani jeden športový klub. Mesto zo svojho rozpočtu podporuje všetky športy, pričom špeciálne sa orientuje na podporu mládeže a nádejných talentov. Každoročne oceňujeme jednotlivcov a tímy za skvelé športové výkony od roku 2014.

Najväčšiu pozornosť prirodzene púta futbal a hokej ako najpopulárnejšie športy na Slovensku. Oba športové kluby sa rokmi prepracovali do stá le vyšších súťaží a dávajú výrazný priestor aj deťom a mládeži. Nové talenty sa hľadajú medzi 300 malými futbalistami, korčule a kľučky s pu- kom skúša 180 detí. Práve ich moh- la potešiť nedávna správa, že vďaka spolupráci MHK Humenné s košic- kým hokejovým klubom budú mať deti lepší prístup k profesionálnemu vedeniu a väčšiu nádej presadiť sa.

V rámci futbalu sa Humenné môže popýšiť zrekonštruovaným futbalo- vým štadiónom, ktorý ocenil samotný prezident Slovenského futbalového zväzu Ján Kováčik. „Je to jeden z najkrajších štadiónov na východnom Slovensku. Teší ma to aj z toho dôvodu, že Humenné v minulosti vycho- valo viacero skvelých reprezentantov ako Peter Dzúrik, Pavol Diňa či Marián Čišovský. Chcem zaželať, aby na tomto štadióne vyrástli noví reprezentanti. Chcem sa poďakovať pani primá- torke a aj mestu za to, ako k tomuto projektu pristúpili,“ povedal futbalový prezident počas otvorenia štadióna.

Okrem profesionálnych športov však mesto nezabúdalo ani na rekreač- ných športovcov. Pribudol nový sk tepark pri Mestskej športovej hale na „športovej“ ulici a taktiež pribudnú mnohé rekreačné a športové zóny, či už pri Laborci, alebo oddychová zóna na Sídlisku pod Sokolejom.

Chcem poďakovať všetkým športovým klubom za dlhodobo seriózne vedenie športových klubov.