Kultúra v meste

Kultúra v meste
Minulý rok sme oslávili 700. výročie prvej písomnej zmienky o meste Humenné bohatým programom: koncertom legendárnej kapely Alphaville, videomappingom na budove dominanty mesta - zámku. Počas Pamätných dní mesta Humenné pri príležitosti jeho 700. výročia bol taktiež za národnú kultúrnu pamiatku vyhlásený Valaškovský most.

Za môjho vedenia pribudlo Humenčanom mnoho kultúrnych podujatí. Napríklad od roku 2014 sa začala tradícia Švejkových pivných dní, koncerty pre mladých Neber drogy, ber hudbu, letné kinopremietanie filmov v amfi teátri, Oceňovanie športovcov, rozsvecovanie adventných sviecí spojené s kultúrnym programom pri Fontáne lásky a mnoho ďalších.