Spojme sa za lacnejšie teplo

Spojme sa za lacnejšie teplo Kľúčový boj o lacnejšie teplo v Humennom sa odohrá v roku 2020 už pár mesiacov po skončení tohtoročných komunálnych volieb. Rozhodne sa, či na čele mesta bude stáť silná primátorka s jasným plánom, ako ceny znížiť, alebo možno niekým nastrčená figúrka podporovaná podnikateľskými skupinami, ktoré dnes majú v našom meste monopol na výrobu a distribúciu tepla.

Spor o teplo v Humennom sa ťahá už roky. Jeho začiatok sa datuje od nešťastného rozloženia obchodných podielov v Humenskej energetickej spoločnosti, ktorá teplo dodáva. Tretinu vlastnilo mesto Humenné, tretinu výrobca tepla – firma Chemes a tretinu firma Energobyt, ktorá kedysi spravovala všetky mestské bytové i nebytové priestory. Pod mojím vedením ako primátorky však mesto v roku 2011 vypovedalo Energobytu zmluvu, pretože nebolo spokojné s tým, ako sa staral o majetok mesta. Nato Energobyt predal svoj podiel Chemesu a odvtedy teplárenská fabrika vďaka majoritnému, takmer 67-percentnému podielu diktuje ceny tepla. Výsledok – jedny z najvyšších cien tepla v Humennom na Slovensku a suverénne najvyššie na východe.

Nevypovedateľná zmluva Humenskej energetickej spoločnosti s mestom je uzavretá do roku 2020. Pri jej uzavretí v roku 2005 bol vedúcim oddelenia správy a majetku mesta súčasný kandidát na primátora Miloš Meričko. Aj preto je pochopiteľné, že práve on má spolu s ďalšími opozičnými poslancami Máriou Cehelskou a Jozefom Babjákom záujem na predĺžení tejto nevýhodnej zmluvy. Predĺženie tejto zmluvy do roku 2037 už párkrát predložili títo opoziční poslanci na mestské zastupiteľstvo, ale väčšina poslancov s týmto krokom nesúhlasila. Ak by sa zmluvu podarilo predĺžiť, už teraz vysoké ceny za humenské teplo bude naďalej určovať a zrejme opäť zvyšovať súkromná spoločnosť. Ak sa podarí mestu od roku 2020 prevziať teplovodné potrubia pod svoju kontrolu, vyrobené teplo bude nakupovať naďalej od firmy Chemes, ktorej ceny tepla bude určovať len na základe predpisov Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ale zníži obchodnú maržu za distribúciu tepla. V takom prípade by zástupcovia mesta dôsledne dbali na to, aby sa do výslednej ceny tepla premietli iba ekonomicky oprávnené náklady na jeho distribúciu.

Taký je plán nielen mňa ako primátorky, ale aj väčšiny súčasných poslancov, ktorí so mnou aj v tomto volebnom období spolupracovali. Inšpiráciou pre nás bolo mesto Poprad, ktoré použilo ten istý plán a po prevzatí distribúcie tepla bolo výsledkom zníženie jeho cien v niektorých lokalitách až o 18 percent. Kým sú v Humennom tieto potrubia v prenájme súkromnej firmy, mesto do nich samostatne podľa zmluvy priamo a efektívne nemôže investovať. Zároveň mesto nemá žiadnu možnosť vstupovať do tvorby cien tepla
a nemá na ich zvyšovanie dosah.

Obyvatelia a podnikatelia v našom meste platia také ceny, ktoré schváli ÚRSO na základe cenového návrhu Humenskej energetickej spoločnosti (HES). Žiaľ, hoci je mesto tretinový vlastník spoločnosti, nevieme skontrolovať oprávnenosť nákladov, keďže väčšinový vlastník spoločnosti už dlhodobo nepredkladá údaje o svojom hospodárení. Aj napriek snahe sa nevieme dostať ani k podrobnému rozpisu nákladov, ktoré má HES pri výrobe tepla. HES na ich základe vytvorí cenovú kalkuláciu, ktorú následne dáva schvaľovať na ÚRSO.
Aby však mesto mohlo svoj boj za oslobodenie od cenového diktátu súkromnej teplárenskej firmy vyhrať, potrebuje mať na čele silnú a nezávislú osobnosť, ktorá už dokázala, že sa súboja so silnou podnikateľskou skupinou nebojí. Kľúčovým bude práve nastávajúce volebné obdobie 2018 – 2022. Je nesporné, že v záujme teplárenskej loby bude mať vtedy na radnici „svojho“ primátora, ktorý jej vyjde vo všetkom v ústrety, hoci aj na úkor záujmov mesta a jeho obyvateľov. Aj preto dnes možno dostávajú Humenčania zadarmo každý týždeň do schránok Humenský expres (za uplynulý rok dosiahol stratu niekoľko desiatok tisíc eur), v ktorom na súčasné vedenie mesta niet pekného slova.

Jedinou možnosťou, ako túto hrozbu zvrátiť, je spojenie sa všetkých ľudí za lacnejšie teplo a jasné vyjadrenie názoru, ktorou cestou sa má mesto uberať – či v prospech všetkých Humenčanov a ich peňaženiek, alebo v prospech podnikateľskej skupiny známeho humenského podnikateľa a jeho blízkych ľudí.

Súdny kolotoč
Spor o teplo má aj svoju súdnu podobu. Chemes zažaloval mesto Humenné
o 1,9 milióna eur, podľa nás o fiktívne požiadavky. Ak bude na čele mesta ovplyvniteľný primátor a nebude chcieť pokračovať v boji za nižšie ceny tepla, Humennému hrozí, že bude musieť zaplatiť milióny eur súkromnej firme. Je pritom nanajvýš sporné, či ide o skutočnú stratu žalobcu, alebo skôr o príležitosť vytiahnuť z mestskej kasy obrovské peniaze, patriace všetkým Humenčanom. Podobný postup si nedávno úspešne vyskúšali špekulanti v meste Martin, ktoré sa dostalo do nútenej správy a napokon muselo zaplatiť takmer sedem miliónov eur za pochybnú zmenku.
Zaujímavý je aj postoj súdov k samotnej zmluve medzi mestom a Humenskou energetickou spoločnosťou. Okresný súd v Humennom vyhlásil zmluvu za neplatnú, Krajský súd v Prešove toto rozhodnutie zrušil a vymenil dvoch sudcov v senáte – jedným z nich, akiste náhodou, bol blízky človek Jána Molnára. Po mnohých peripetiách napokon až Ústavný súd SR konštatoval, že tento sudca je zaujatý
a mesto nemalo právo na spravodlivý proces.