Pokračujme v úspešnom príbehu nášho mesta

Pokračujme v úspešnom príbehu nášho mesta
Milí Humenčania,

nedávno som sa vám prihovorila podobným spôsobom ako dnes pri predkladaní môjho štvorročného odpočtu. Spolu s poslancami sme zosumarizovali a predložilivám všetko, čo sa nám za uplynulé štyri roky podarilo. Mohli ste sa na vlastné oči presvedčiť, že mesto dobre gazdovalo, investovalo do svojho rozvoja a všetkým skupinám Humenčanov ponúklo benefi ty, aby sa aj oni priamo podieľali na hospodárskom úspechu mesta.

Na základe tohto odpočtu, ale aj na základe dlhodobých skúsenosti a poznania ôsmich rokov mojej práce pre mesto, ma viaceré organizácie, politcké strany, športové kluby, ale aj mnohí z vás vyzvali, aby som opäť kandidovala na post primátorky. Rozhodla som sa preto, že sa budem uchádzať o vašu dôveru a ponúknem vám svoju predstavu spoločného pokračovania po dobrej ceste. Volič je jediný, kto má skutočné právo hodnotiť, vybrať si a dať mandát na vedenie mesta tomu, komu dôveruje.

V uplynulých štyroch rokoch sme boli svedkami zložitých udalostí , o ktorých v iných mestách ani nechyrovali. V každej problematickej situácii som sa však jednoznačne postavila na stranu ľudí, aj keď to neraz vyvolalo množstvo mediálnych útokov na mesto i mňa osobne. Spomeňme si, ako napríklad požiadala mesto o ochranu firma Nexis Fibers, ako nám chceli z Humenného zobrať daňový úrad a rušiť ďalšie inštitúcie, v ktorých mali Humenčania svoju prácu. Vždy som spravila všetko pre to, aby ľudia neprichádzali o miesta a aby im štát či mesto pomohli, ak sa nie vlastnou vinou dostali do existenčných problémov.

V mojich krokoch mi, samozrejme, veľmi pomáha aj mandát poslankyne Národnej rady, ktorý mi umožňuje efektívnejšie konať. Tento mandát chcem počas ostávajúceho jeden a pol roka naďalej využívať v prospech Humenného, aby mesto mohlo úspešne čerpať prostriedky z európskych fondov i štátnych zdrojov.
Som veľmi rada, že Humenčania sú mojou oporou a ja sa snažím robiť všetko preto, aby boli vo svojom meste spokojní. Humenné som si vybrala ako mesto na celý život, nikdy som to neoľutovala a budem robiť všetko pre to, aby to rovnako cítilo čo najviac Humenčanov. Je mi veľmi ľúto, čoho sme sa v posledných dňoch a týždňoch stali svedkami.

Vidíte to napokon sami – naše mesto a jeho vedenie sa stalo terčom sústredenej a mimoriadne nákladnej ohováračskej kampane v niektorých médiach i na sociálnych sieťach. Od začiatku kampane som vyzývala mojich protikandidátov, aby sme sa sporili v programových otázkach, aby voľby boli súťažou tých najlepších riešení pre naše mesto.

Žiaľ, nestalo sa tak a namiesto toho sme všetci svedkami urputných osobnýc útokov, ktoré nemajú s prospechom Humenného nič spoločné. Ja sa však v žiadnom prípade nevzdám svojho presvedčenia, že hovoriť musíme predovšetkým o tom, čo najviac pomôže ľuďom. Preto dnes držíte v rukách môj volebný program s riešeniami, ktoré toto mesto posunú ďalej. Podrobne sme s mojím tímom kandidátov na poslancov a odborných spolupracovníkov rozpracovali do oblastí, ktoré považujeme za kľúčové. Stále sme však otvorení vašim námetom na to, čo treba v Humennom  zlepšiť.

Po ôsmich rokoch ma dôverne poznáte. Viete, čo sú moje silné stránky, poznáte aj moje slabosti . Je len a len na vašom posúdení, či sa rozhodnete pre vyskúšanú cestu dobrého gazdovania, spojenú so silnými benefi tmi pre ľudí, alebo dáte prednosť niečomu neznámemu. S pokorou prijmem vaše rozhodnutie. Budem veriť, že sa budete rozhodovať podľa skutkov a vyberiete pre naše mesto to najlepšie v podobe primátora a poslancov. Humenné si to zaslúži. A spolu sme Humenné.
 
Humenné 2018-2022