1. Humenné pre seniorov

1. Humenné pre seniorov
AKÝ JE STAV:
 • Mesto seniorom poskytuje výrazné benefity. Prispieva im na stravu, pričom na tento príspevok vyčleňuje čoraz viac finančných prostriedkov z rozpočtu
 • Cestovanie MHD je pre dôchodcov zadarmo, v mestských športových a kultúrnych zariadeniach môžu využívať výrazné zľavy
 • Mesto prevádzkuje už štyri denné kluby pre seniorov, kde môžu zmysluplne tráviť svoj čas, stretávať sa spolu a venovať sa svojim záľubám
 • Mesto neprevádzkuje vlastný Dom penzión
 • Jeden Dom penzión spravuje Prešovský VÚC, druhý je súkromný
 • Mesto prispieva na opatrovateľskú službu a finančne podporuje charitu, ktorá konkrétnymi činmi zlepšuje život dôchodcov
ČO UROBÍME V ROKU 2018 - 2022:
 • Mesto začalo s výstavbou Domu penzión Dubník koncom októbra. Bude mať kapacitu 48 miest v jednolôžkových a dvojlôžkových izbách so záhradou. Klienti budú môcť využívať presklenné átrium s jedálňou, lekársku službu i ponuku rehabilitácie
 • Vytvoríme Klub seniorov na Sídlisku pod Sokolejom, ktorý bude slúžiť ako spoločenské a kultúrne miestne centrum. Otvorením splníme požiadavku priamo od seniorov
 • Prostredníctvom dohody s reštauráciami a školskými jedálňami, budeme naďalej poskytovať seniorom možnosť stravovania s mestským príspevkom a zabezpečením donášky jedla až domov
 • Vybudujeme bezpečnejšie osvetlené priechody pre chodcov, udržíme kvalitnú a dostupnú sieť terénnych, odľahčovacích a opatrovateľských služieb, navýšime počet opatrovateliek, rozšírime počet bezbariérových prístupov do mestských budov
 • Zabezpečíme dvakrát do týždňa bezplatnú poradenskú službu pre seniorov a hendikepovaných občanov, ktorí sa dostali do zložitej situácie a bez pomoci mesta a štátu by ťažko našli východisko z tejto situácie
 • Budeme podporovať seniorské organizácie a spolky a rozšírime ponuku kultúrnyca spoločenských akcií, na ktoré budú mať prístup zadarmo