2. Humenné pre rodiny s deťmi

2. Humenné pre rodiny s deťmi
AKÝ JE STAV:
 
 • Mesto Humenné je zriaďovateľom 8 základných škôl, 1 ZUŠ a 11 materských škôl a 1 centra voľného času
 • Rodiny dostávajú v rámci benefi tov jednorazový príspevok od mesta pri nástupe dieťaťa do prvého ročníka základnej školy vo výške 150 eur
 • Podpora pri narodení dieťatka od mesta je vo výške 100 eur
 • Bezplatné cestovanie MHD môžu využívať žiaci základných škôl až do deviateho ročníka
 • Vybudovali sme päť nových detských ihrísk za predchádzajúce štyri roky
 • Uskutočnili sme rekonštrukciu materských škôl, vymenili na nich okná a sociálne zariadenia, pomocou prostriedkov z európskych fondov sme rozšírili škôlku na ulici Osloboditeľov

ČO UROBÍME:
 • V roku 2019 - 2020 vybudujeme nový bytový dom na Sídlisku pod Sokolejom, všetky projekty a prípravné fázy sú dokončené, Mesto požiada štát o príspevok zo ŠFRB
 • Zachováme prevádzku jedenástich materských škôl a ôsmich základných škôl, ZUŠ, centra voľného času (zriaďovateľom stredných škôl je Prešovský samosprávny kraj)
 • Udržíme všetky benefi ty pre rodičov detí: podpora pri nástupe do prvého ročníka základnej školy, podpora pri narodení dieťatka i cestovanie MHD zdarma pre žiakov základných škôl
 • Mesto fi nančne podporuje všetky škôlky na území mesta, mestské i súkromné, budeme naďalej udržiavať stav, že všetky žiadostí o prijatie deti do škôlok budú akceptované
 • Vybudujeme šesť nových detských ihrísk rovnomerne na jednotlivých sídliskách a tri multifunkčné ihriská
 • Vybudujeme ďalšiu prístavbu jaslí alebo niektorej škôlky pre rozšírenie potrebných kapacít
 • Na Detskej poliklinike vybudujeme odstavnú plochu na kočiare, vybudujeme nový prístup, zrekonštruujeme priľahlé parkovacie plochy a v budove polikliniky vybudujeme výťah pre ľahší prístup mamičiek s deťmi
 • Z fondov EÚ v roku 2018 - 2019 zrekonštruujeme 3 materské školy: MŠ Partizánska, MŠ Třebíčska a MŠ Dargovských hrdinov (schválené projekty)
 • Zrekonštruujeme Základnú umeleckú školu a vybudujeme hudobno-tanečnú sálu
 • Vybudujeme bezpečnejšie osvetlené priechody pre chodcov