3. Humenné pre mladých

3. Humenné pre mladých
AKÝ JE STAV:
 • Pre mladých sme zrenovovali Skate--park
 • Športové vyžitie poskytujú mládeži futbalový a hokejový klub, karate a boxu a viaceré ďalšie športové kluby s finančnou podporou mesta
 • Zdigitalizovali sme 3D kino, v Humennom pre občanov zadarmo koncertujú populárni speváci a hudobné skupiny, svoje miesto tu majú aj hudobné festivaly podporujúce kultúru namiesto drog
 • Počas pôsobenia bývalého primátora pôsobila v Humennom vysoká škola, ktorá však rovnako za jeho éry aj zanikla, pretože mesto ju nevedelo udržať
 • Oblasť Hubková nepatrí mestu Humenné,pozostáva zo súkromných a štátnych pozemkov
 • Mestu chýba zariadenie na rekreačné vyžitie
ČO UROBÍME:
 • Na najmladšom Sídlisku pod Sokolejom vybudujeme multifunkčné medzigeneračné centrum, kde budú môcť rozvíjať svoju činnosť občianske združenia, mladí ľudia, matky s deťmi
 • Dokončíme začatú obnovu letného kina (amfi teáter), zavedieme v Humennom malý letný fi lmový festival
 • Naďalej budeme podporovať športové kluby, pretože šport považujeme za jeden z najlepších spôsobov trávenia voľného času mladých ľudí
 • Postavíme pumptrack pre nadšencov terénnej cyklistiky a rovnako sa bude rozvíjať sieť cyklochodníkov popri rekonštrukcii chodníkov a ciest
 • Evidujeme záujem dvoch vysokých škôl, ktoré podmieňujú svoj príchod do Humenného zrekonštruovaním vyhovujúcich priestorov. Mesto má takéto priestory k dispozícii a po rekonštrukciiich využije na uzavretie zmluvy s vysokou školou. Použijeme úspešný spôsob, akým funguje zmluva so Strednou pedagogickou školou, kde narastá počet denných i externých študentov a mesto im umožňuje prax vo svojich škôlkach a školách
 • Mesto po rokovaní s ministerstvom hospodárstva a štátnou správou lesov dohodne zmluvu o využívaní pozemkov na rekreačné vyžitie pre Humenčanov, kde by mohli vzniknúť multifunkčné ihriská a priestor pre voľnočasové aktivity.