4. Humenné pre pracovné príležitosti za lepší plat

4. Humenné pre pracovné príležitosti za lepší plat
AKÝ JE STAV:
 • Mesto nemá priamy vplyv na vytváranie pracovných miest, môže tak urobiť iba vo svojich organizáciách, respektíve poskytovaním benefi tov seniorom, podporuje podnikanie, rovnako podporuje podnikanie kultúrnymi akciami miestne reštaurácie a iné organizácie
 • Nezamestnanosť v Humennom klesla na 7 percent, čo je historicky rekordne najnižšie číslo
 • Firmy, ktoré dnes pôsobia v Humennom, sú spokojné s výškou daní a poplatkov, vyžadujú však udržanie súčasného stabilného prostredia. Problematickými sú pre ne ceny energií
 • Mesto poskytuje niekoľko budov a objektov, ktoré ponúka na prenájom za najnižšie ceny v meste, aby tak umožnilo podnikať ľuďom v oblastí služieb a mladým ľuďom vytvoriť nové prevádzky a zariadenia, medzi takéto objekty patrí budova na Námestí slobody, Dom služieb centrum, budova internátu v centre mesta sme vymenili 90% okien a rekonštrukciou prešla aj kompletná výmena ústredného kúrenia
 • Napriek záujmu Humenčanov pracovať, stále ponúka úrad práce voľné pracovné miesta. Zjavne už dnes čelíme situácii, keď ľudia očakávajú za svoju prácu lepšiu mzdu. Navyše, mnoho uchádzačov už dnes disponuje vysokoškolským vzdelaním, tí to ľudia majú problém s pracovnými miestami a práve chýbajú vyučení odborníci a remeselníci
ČO UROBÍME:

 • Udržíme všetky benefi ty pre občanov a naďalej budeme pokračovať v kultúrno-spoločenských a športových aktivitách, ktoré nám napomáhajú rozvíjať turistický ruch a služby v Humennom
 • Vzhľadom na to, že fi rmy požadujú väčšie priestory, ako je momentálne voľných 10 659 m2 v priemyselnom parku, budeme sa uchádzať zo štátnych prostriedkov o dotáciu na sceľovanie pozemkov, aby sme vedeli investorom ponúknuť adekvátny priestor
 • V spolupráci s agentúrou SARIO budeme rokovať s konkrétnou fi rmou o jej možných investíciách v Humennom
 • Vytvoríme podľa novej legislatívy mestský podnik, kde využijeme všetky finančné príspevky a možností od štátu
 • Budeme pokračovať v rokovaní s investormi o obsadení priemyselného parku. Firmy majú záujem investovať, požadujú však zmeny v energetickej politike a znižovanie nákladov na teplo,v tomto im bude mesto intenzívne pomáhať
 • Budovy pre začínajúcich podnikateľov budeme ďalej rekonštruovať a v najväčšej budove, ktorou je bývalý internát, vymeníme zostávajúce okná, opravíme vonkajšiu časť budovy, zateplíme a dáme novú fasádu.