5. Humenné s lacnejším teplom

5. Humenné s lacnejším teplom
AKÝ JE STAV:
  • Mesto je viazané nevýhodnou a nevypovedateľnou zmluvou s dodávateľom tepla, uzavretou ešte počas funkčného obdobia primátora Vladimíra Kostilníka. Jej platnosť je do roku 2020
  • V dodávateľskej Humenskej energetickej spoločnosti má mesto len 33-percentný podiel, a teda nemá žiadny vplyv na cenu tepla. Väčšinu, 67 percent vlastní výrobca tepla Chemes z podnikateľskej skupiny Jána Molnára
  • Mesto vedie kvôli nevýhodným zmluvám súdny spor, ktorý stále nie je ukončený
  • Podľa reprezentatívneho prieskumu pre mesto Humenné až tri štvrtiny občanov žiadajú, aby mesto malo vplyv na cenu tepla. Z nespokojných ľudí až 68 percent uvádza ako dôvod svojej nespokojnosti vysokú cenu tepla
  • Mesto čelí žalobe za takzvané „nadnormatívne straty“, za ktoré HES žiada státisíce eur
ČO UROBÍME:


  • Vytrváme v boji za nižšie ceny tepla. Nižšie platby od ľudí, šetriace ich peňaženky, musia byť dôležitejšie ako zisky veľkopodnikateľa
  • V kľúčovom roku 2020 nepredĺžime súčasnú nevýhodnú zmluvu a nastavíme podmienky tak, aby mesto opäť samo spravovalo svoj majetok a malo vplyv na cenu tepla. Naším hlavným cieľom je nižšia cena tepla pre ľudí
  • Nepristúpime k žiadnym zákulisným dohodám, ktoré by mohli znamenať rezignáciu mesta v aktuálnom súdnom spore a nepripustíme, aby vymyslené „straty“ putovali zo spoločných mestských peňazí do vreciek podnikateľskej skupiny
  • Budeme úzko spolupracovať s mestom Poprad, ktoré v roku 2017 prevzalo tepelné potrubia do svojej správy, a tak dokázalo zabezpečiť o 12-18% nižšie ceny tepla pre svojich obyvateľov