6. Humenné ako dobrý gazda

6. Humenné ako dobrý gazda
AKÝ JE STAV:
  • Mesto výborne hospodári, vďaka dlhodobo dobre nastaveným procesom, a ak nedôjde k zmene, bude takto naďalej pokračovať
  • Výborne hospodárenie ocenil na svojej návšteve aj prezident Andrej Kiska: „Mesto je v prebytku, mesto pozitívne hospodári a je tu skutočne snaha nastavovať systém a jasné pravidlá vo všetkom, všetkom," povedal prezident
  • Na bežných účtoch je mesto v prebytku, čo mu umožňuje fi nancovať svoj rozvoj, rozširovať a zveľaďovať svoj majetok a investovať do budúcnosti.  Vďaka týmto výsledkom môže mesto poskytovať benefi ty všetkým skupinám obyvateľov, ako sú príspevky na stravu pre seniorov, cestovanie MHD zdarma pre žiakov i dôchodcov, alebo príspevky pre rodiny s prváčikmi na základných školách či s novonarodeným dieťatkom
  • Mesto eviduje okolo 400 žiadosti o byt, ľudia majú záujem žiť v Humennom, neevidujeme prázdne byty, ľudia nie sú prihlásení na trvalý pobyt, čo nám znižuje príjem podielových daní do mestskej kasy
  • Mesto má najnižšie dane a poplatky spomedzi porovnateľne veľkých miest. Napríklad poplatok za odpad je len polovičný v porovnaní s okolitými mestami
  • Zadlženosť mesta klesla za posledné štyri roky o polovicu
ČO UROBÍME:
  • Udržíme dobré hospodárenie mesta, na ktoré sú nevyhnutné skúsenosti s riadením procesov v samospráve
  • Budeme pokračovať v rozširovaní benefitov pre všetky skupiny obyvateľov a nepripustíme ich zrušenie, ktoré v rámci sociálnych škrtov sľubujú niektoré pravicové strany
  • Udržíme nízke dane a poplatky a budeme pokračovať v znižovaní zadĺženia mesta
  • Spustí me informačnú kampaň (nakoľko v meste nie sú takmer žiadne prázdne byty a ľudia tu bývajú z iných dedín a miest) zameranú na to, aby sa noví obyvatelia prihlásili na trvalý pobyt, a tak podporili príjmy od štátu z podielových daní pre mesto