9. Humenné pre lepšie bývanie a krajšie mesto

9. Humenné pre lepšie bývanie a krajšie mesto
AKÝ JE STAV:
 • V meste je 15,2 km obnovených chodníkov a ciest
 • Na Sídlisku I je zrevitalizovaný park, vyrástla oddychová zóna pri Laborci a odkanalizovala sa Ulica Brestovská
 • Zrekonštruovali sme strechu Domu smútku, opravili a osvetlili sme Valaškovský most a zabezpečili sme kompletnú bezbariérovosť podchodu pri železničnej stanici
 • Mesto vysadilo 2532 stromov a okrasných kríkov
 • Zrekonštruovali sme verejné osvetlenie a elektrinu v troch štvrtinách mesta a na jej úplné dokončenie nám chýba záverečná etapa
ČO UROBÍME:
 • Postavíme nový bytový dom prostredníctvom žiadosti na Fond rozvoja bývania na Sídlisku pod Sokolejom
 • Prostredníctvom európskych fondov obnovíme vnútroblokové priestory na Sídlisku pod Sokolejom, aktuálne už prebieha verejné obstarávanie.
 • Podobne na Sídlisku III obnovíme plochy pri „čínskom múre“, podľa návrhov priamo od občanov a spracujeme projektovú dokumentáciu
 • Na sídliskách, kde chýbajú nové státia a oplotenie pre kontajnery ich dobudujeme
 • Na Sídlisku I je pripravená rekonštrukcia parku, na Sídlisku II A postavíme nové parkovacie plochy a vysadíme plochy vnútroblokových priestorov novými stromami a zeleňou
 • Na sídliskách pribudne šesť nových detských ihrísk
 • Na Gaštanovej ulici, Sídlisku I, Dubník, Suchý jarok bude prebiehať záverečná etapa rekonštrukcie verejného osvetlenia a elektriny