Maximálny vek do dôchodku je 64 rokov, pri ženách sa zohľadní počet vychovanaých detí

Maximálny vek do dôchodku je 64 rokov, pri ženách sa zohľadní počet vychovanaých detí

Dnes sme v parlamente schválili ústavný zákon o maximálnom veku do dôchodku, ktorý bude v ústave zastropovaný na 64 rokov.

Môj pozmeňovací zákon o skrátení veku do dôchodku pre ženy, kedy by sa zohľadňoval počet vychovaných detí prešiel v parlamente ústavnou väčšinou s podporou 97 hlasov. Ženy, ktoré vychovali jedno dieťa pôjdu do dôchodku skôr o 6 mesiacov. Ženy, ktoré vychovali 2 deti pôjdu o jeden rok skôr a ženy s troma deťmi a viac budú zvýhodnené o rok a pol.

Najdôležitejšou úlohou ženy je byť matkou, nie je to jednoduchá úloha a preto sme pristúpili k takémuto návrhu. Týmto návrhom sa vyjadruje aj ústavná podpora plnohodnotnej výchove detí ako komplexného predpokladu pozitívneho demografického vývoja.