Sociálny výbor odštartoval 43. schôdzu NR SR

Sociálny výbor odštartoval 43. schôdzu NR SR

Dnešné ranné rokovanie sociálneho výboru Národnej rady odštartovalo trojtýždňový maratón 43. schôdze. Témou sociálneho výboru bol školský zákon a zákon o dôchodkoch. Hoci sa súčasná doba môže mnohým zdať azda aj oprávnene turbulentná, ja aj moji kolegovia z koalície robíme všetko preto, aby boli prijaté zákony a legislatívne zmeny v prospech ľudí.