NR SR: Vaľovej návrh prešiel do II. čítania

NR SR: Vaľovej návrh prešiel do II. čítania Parlament dnes posunul do II. čítania návrh poslankyne za Smer-SD Jany Vaľovej, ktorá v novele zákona o sociálnom poistení navrhla, aby samostatne zárobkovo činné osoby už od roku 2011 nemuseli podávať do Sociálnej poisťovne (SP) výpisy z daňových priznaní za predchádzajúci rok.

V súčasnosti podávajú výpisy len preto, aby poisťovni oznámili údaj o období podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti. Vaľová chce, aby túto informáciu obsahovalo už samotné daňové priznanie. "Bude povinnosťou daňovníka uvádzať tejto údaj na daňovom priznaní a daňové riaditeľstvo túto skutočnosť iba oznámi Sociálnej poisťovni, tak oznamuje aj iné skutočnosti," objasňuje Vaľová. Navrhovaným riešením sa podľa nej odbremení poisťovňa aj samostatne zárobkovo činné osoby, ktoré nebudú musieť osobne k 1. júlu predkladať pobočkám poisťovne výpisy z daňových priznaní.

Samostatne zárobkovo činné osoby sú v súčasnosti povinné každoročne do 30. júna predložiť v miestne príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne výpis z daňového priznania za minulý rok. Preukazujú ním výšku minuloročného hrubého príjmu z podnikania. Podľa výšky vykázaného príjmu sú tieto osoby povinné buď sa prihlásiť ako platiteľ poistného na dôchodkové poistenie, nemocenské poistenie a poistného do rezervného fondu SP, zotrvať ako platiteľ poistného aj naďalej alebo sa z platenia poistného odhlásiť.