Aktuality

 • Humenné skončilo vlani s vyše 1,6-miliónovým prebytkom, ušetrené peniaze pôjdu do investícií v meste Humenné skončilo vlani s vyše 1,6-miliónovým prebytkom, ušetrené peniaze pôjdu do investícií v meste

  Mesto Humenné skončilo v uplynulom roku pri takmer 24-miliónovom rozpočte s hotovostným zostatkom hospodárenia vo výške 1 638 941 e­ur. Táto suma bola ušetrená najmä pri verejných obstarávaniach a pri spravovaní majetku mesta. Tieto peniaze okrem nevyčerpaných účelových finančných prostriedkov vo výške...

  23.05.2018

 • Humenská samospráva zrevitalizuje parčík pri Valaškovciach Humenská samospráva zrevitalizuje parčík pri Valaškovciach

  V týchto dňoch sa začalo s revitalizáciou parčíka pri Valaškovciach. Obyvatelia žijúci v tejto lokalite si tak čoskoro budú môcť vychutnať oddych v novom prostredí.   Parčík pri Valaškovciach susediaci s reštauráciou si pod odborný dohľad prevezme stavebná firma BSV STAV z Humenného a spoločnosť...

  23.05.2018

 • Humenská radnica začne s opravou Domu smútku a jeho okolia Humenská radnica začne s opravou Domu smútku a jeho okolia

  Dom smútku v Humennom bol postavený pred vyše 45 rokmi. V týchto dňoch sa začnú stavebné práce na jeho rekonštrukcii, ktoré zlepšia nie len jeho architektonický ráz, ale aj tepelno-technické vlastnosti. Hlavným dôvodom rekonštrukcie je podľa primátorky mesta Jany Vaľovej skutočnosť, aby mohol slúžiť na dôstojnú rozlúčku...

  15.05.2018

 • Prvý máj sme v Humennom oslávili vo svadobnom duchu Prvý máj sme v Humennom oslávili vo svadobnom duchu

  Mesiac máj sa vo všeobecnosti považuje za obdobie lásky a zrodu nového života. Májová zeleň bola vždy symbolom sily a dobrého rastu. Najvýznamnejšie postavenie medzi rastlinami mal vo zvykoch tohto obdobia strom, ktorý sa v tejto súvislosti označuje ako máj. Aj na Námestí slobody pred Mestským kultúrnym strediskom v Humennom...

  2.05.2018

 • Humenská radnica investuje do výstavby a rekonštrukcie parkovacích plôch v meste Humenská radnica investuje do výstavby a rekonštrukcie parkovacích plôch v meste

  Jarné počasie dáva zelenú aj realizácii nových investícií v meste Humenné. Po tom, čo sa ešte uplynulý mesiac dokončili nové odstavné plochy pre osobné automobily z polovegetačných tvárnic v blízkosti bytového domu na Laboreckej ulici č. 27 – 29, začalo sa v uplynulých dňoch aj s budovaním ďalších...

  23.04.2018

 • Nemocnica s poliklinikou A. Leňa v Humennom oslavuje okrúhle osemdesiatiny Nemocnica s poliklinikou A. Leňa v Humennom oslavuje okrúhle osemdesiatiny

  Vo štvrtok 12. apríla sa v Humennom stretli významní chirurgovia z jednotlivých regiónov východného Slovenska, v rámci Regionálneho semináru chirurgov Prešovského a Košického samosprávneho kra­ja.   Z histórie humenskej nemocnice Program regionálneho seminára chirurgov sa začal poradou...

  19.04.2018

 • Humenský vikariát oslávil prvé výročie svojho založenia Humenský vikariát oslávil prvé výročie svojho založenia

  Uplynulý rok 2017 zriadil Vladyka Ján Babjak Humenský archieparchiálny vikariát. V sobotu 14. apríla sme spoločne oslávili jeho prvé výročie. Arcibiskup Ján Babjak pri tejto príležitosti posvätil pamätnú tabuľu a základný kameň založenia vikariátu.   Prvý rok fungovania vikariátu Humenský archieparchiálny...

  17.04.2018

 • Technické služby začali s opravou poškodených vojenských hrobov na mestskom cintoríne Technické služby začali s opravou poškodených vojenských hrobov na mestskom cintoríne

  Časť mestského cintorína v Humennom je miestom posledného odpočinku 1 248 padlých vojakov, ktorí zahynuli počas prvej i druhej svetovej vojny. Podľa zachovalých údajov leží na cintoríne 33 českých a slovenských vojakov, 9 talianskych, 24 maďarských a 22 poľských vojakov. Okrem toho je tu pochovaných...

  17.04.2018

 • Humenská radnica má v pláne podporiť rekonštrukciu materských škôl a detských ihrísk Humenská radnica má v pláne podporiť rekonštrukciu materských škôl a detských ihrísk

  V pondelok 9. apríla sa uskutočnila porada Odboru školstva Mestského úradu v Humennom s riaditeľkami materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Porady sa zúčastnila aj primátorka mesta Jana Vaľová.   Porada riaditeliek materských škôl (MŠ) sa niesla v znamení nadchádzajúceho zápisu detí do...

  10.04.2018

 • Výťažok z predaja charitatívneho punču a plesovej tomboly potešil rodiny malých športovcov i sociálne slabšie rodiny Výťažok z predaja charitatívneho punču a plesovej tomboly potešil rodiny malých športovcov i sociálne slabšie rodiny

  Koncom uplynulého roka ste mohli prispieť na dobrú vec kúpou charitatívneho punču na námestí v Humennom pri Fontáne lásky. Punč tu predávali naši úspešní futbalisti a hokejisti, preto mal športovú príchuť. Rovnako tak začiatkom roka 2018, sa v duchu charity niesol aj XX. Reprezentačný ples mesta Humenné. Výťažkom...

  5.04.2018