Aktuality

 • Prajem Vám šťastné a veselé Vianoce! Prajem Vám šťastné a veselé Vianoce!

  18.12.2017

 • Poslanci schválili príchod investora do priemyselného parku, vzniknú nové pracovné miesta Poslanci schválili príchod investora do priemyselného parku, vzniknú nové pracovné miesta

  V našom meste vzniknú už onedlho nové pracovné miesta. Mestské zastupiteľstvo dnes predpoludním, 24. novembra, schválilo zámer dlhodobého prenájmu 17 hlasmi z 21 prítomných poslancov doposiaľ nevyužívaného pozemku s rozlohou 5 269 m2 v priemyselnom parku Gutmanovo spôsobom hodným osobitného...

  27.11.2017

 • Cirkevná spojená škola sv. Cyrila a Metoda v Humennom oslavuje 25 rokov svojho vzniku Cirkevná spojená škola sv. Cyrila a Metoda v Humennom oslavuje 25 rokov svojho vzniku

  V utorok, 21. novembra, sa v Mestskom kultúrnom stredisku (MsKS) uskutočnila slávnostná akadémia Cirkevnej spojenej školy sv. Cyrila a Metoda (CSŠ), pri príležitosti osláv jej 25 výročia. Srdečné pozvanie prijala aj primátorka, Jana Vaľová.   História školy a jej súčasnosť CSŠ vznikla v roku...

  27.11.2017

 • Rokovanie s riaditeľmi ZŠ o zvýšení atraktívnosti škôl pre žiakov Rokovanie s riaditeľmi ZŠ o zvýšení atraktívnosti škôl pre žiakov

  V stredu, 22. novembra 2017, sa v zasadačke Mestského úradu v Humennom uskutočnila porada riaditeľov základných škôl (ZŠ) v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Humenné. Najviac skloňovanou témou bolo ďalšie smerovanie škôl v súvislosti s ich hospodárením.   Atraktívnosť škôl Stretnutia sa...

  27.11.2017

 • Už 3. decembra sa rozsvietí na námestí nový vianočný stromček Už 3. decembra sa rozsvietí na námestí nový vianočný stromček

  Vianočný stromček má svoju históriu v dávnych kultúrach. Je jedným zo symbolov Vianoc a prináša život a prosperitu. Túto tradíciu zachovávame aj v Humennom, kedy každoročne osadzujú pracovníci Technických služieb Mesta Humenné (TS) vianočný stromček na námestí pred Domom kultúry. Tento rok sme stavili na novinku, ktorou veríme, že...

  20.11.2017

 • Slávnostne sme otvorili turistickú trasu pre Nordic walking v Humennom Slávnostne sme otvorili turistickú trasu pre Nordic walking v Humennom

  Turistické zatraktívnenie poľsko-slovenského pohraničia, to je cieľom projektu „Do Karpát – do inej klímy. Cezhraničná turistická ponuka Jaslo – Humenné“, v rámci ktorého v piatok, 27. októbra 2017, slávnostne otvorila primátorka mesta Humenné, Jana Vaľová, turistickú trasu Nordic walking....

  01.11.2017

 • Tvorivosť a kreativita študentov na Dni otvorených dverí humenskej SOŠ Tvorivosť a kreativita študentov na Dni otvorených dverí humenskej SOŠ

  Na Strednej odbornej škole na Mierovej ul. v Humennom – „Škole so srdcom“, sa vo štvrtok konal Deň otvorených dverí, ktorý sa niesol v duchu myšlienky „Tvorivosť – Vaša budúcnosť“. Na škole momentálne študuje 409 žiakov, mnohí z nich predtým študovali na niektorej zo...

  30.10.2017

 • Humenská radnica pokračuje v oprave poškodených chodníkov Humenská radnica pokračuje v oprave poškodených chodníkov

  Ani v mesiaci október nezaháľame a pokračujeme v rekonštrukcii chodníkov v rôznych lokalitách nášho mesta. Tentokrát ide o opravy chodníkov na uliciach Laborecká, Wolkerova, Lesná a pri malej železničnej stanici.   Realizátorom stavebných prác je spoločnosť Eurovia, ktorá vzišla z verejného...

  23.10.2017

 • Valaškovský most opäť v žiare reflektorov Valaškovský most opäť v žiare reflektorov

  Počas septembrových Pamätných dní mesta Humenné pri príležitosti 700. výročia prvej písomnej zmienky o našom meste, sme slávnostne predstavili Humenčanom Valaškovský most ako Národnú kultúrnu pamiatku. Do zoznamu pamiatok bol most oficiálne zapísaný 2. júna 2017. Práve počas týchto osláv boli na moste nainštalované...

  23.10.2017

 • Radostná jeseň života s Pavlom Hammelom Radostná jeseň života s Pavlom Hammelom

  Ľudský život predstavuje veľkú knihu, zložitý jedinečný román, ktorého záverečným stranám poeticky hovoríme jeseň života. Životy mnohých seniorov hovoria o tom, že obdobie po odchode do dôchodku sa dá prežiť rôzne a že sa skutočne podobá pestrým farbám jesene. Lebo tento vek je dobrou príležitosťou tešiť sa z toho, čím nás život...

  9.10.2017