AKTUALITY

Humenská radnica získala nenávratné finančné príspevky na projekty modernizácie 3 základných škôl
15
jul

Humenská radnica získala nenávratné finančné príspevky na projekty modernizácie 3 základných škôl

janavalova.sk » Aktuality

Mesto Humenné bolo opäť úspešné pri vyhlásených výzvach ministerstiev SR. Na základe výziev, do ktorých sme sa zapojili, nám boli schválené nenávratné finančné príspevky (NFP) na projekty modernizácie troch základných škôl v meste. Nové učebne tak potešia žiakov v ZŠ Laborecká, Pugačevova a Jána Švermu.   Inovácia odborných učební a knižnice ZŠ Pugačevova v Humennom ako cesta k zlepšeniu kľúčových kompetencií žiakov Cieľom projektu „Inovácia odborných učební a knižnice ZŠ Pugačevova v Humennom – cesta k zlepšeniu kľúčových kompetencií žiakov,“ je vytvoriť podmienky pre kvalitné vzdelávanie žiakov ZŠ za účelom posilnenia ich kľúčových kompetencií s využitím prvkov inkluzívneho vzdelávania. Špecifikom je...