AKTUALITY

Humenská radnica má v pláne podporiť rekonštrukciu materských škôl a detských ihrísk
10
apr

Humenská radnica má v pláne podporiť rekonštrukciu materských škôl a detských ihrísk

janavalova.sk » Aktuality

V pondelok 9. apríla sa uskutočnila porada Odboru školstva Mestského úradu v Humennom s riaditeľkami materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Porady sa zúčastnila aj primátorka mesta Jana Vaľová.   Porada riaditeliek materských škôl (MŠ) sa niesla v znamení nadchádzajúceho zápisu detí do škôlok. Témou boli stúpajúce počty dvojročných detí, ktoré rodičia prihlasujú do predškolských zariadení, a tým vzrastajúce nároky na rozšírenie kapacity jednotlivých tried materských škôl. Rodičia však nemusia mať obavy, predškolské zariadenia vyhoveli vždy každej žiadosti o umiestnenie dieťaťa v škôlke. A to aj preto, že pri čerpaní eurofondov, ako je to napr. u MŠ Dargovských hrdinov či MŠ Třebíčska, je podmienkou zvýšenie počtu...