AKTUALITY

Humenská samospráva získala príspevok z Recyklačného fondu na lepšie triedenie odpadov, recyklovať budú môcť aj malí škôlkari
13
feb

Humenská samospráva získala príspevok z Recyklačného fondu na lepšie triedenie odpadov, recyklovať budú môcť aj malí škôlkari

janavalova.sk » Aktuality

Recyklačný fond podporil projekt separácie odpadov v meste Humenné koncom minulého roka, a to príspevkom vo výške 4 204 eur. Vďaka nemu radnica zabezpečila nádoby na separovaný odpad, ktoré boli distribuované materským školám v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Humenné.   Nové koše na separáciu poputujú do preškolských zariadení Recyklácia odpadov je významným krokom, nielen z dôvodu ochrany životného prostredia, ale aj z hľadiska rozvoja spoločnosti. Aj preto sú k rôznym formám triedenia odpadov vedené deti už v predškolskom veku. Pri výučbe o možnostiach separácie pomôže škôlkarom 45 sád stohovateľných košov na papier, plasty a sklo. Tie boli financované zo spomínaného príspevku Recyklačného fondu. Ďalších...