O mne

PhDr. Jana Vaľová

Poslankyňa Národnej Rady SR  a primátorka mesta Humenné.

* 08.07.1965

Vzdelanie:
Je absolventkou  Strednej poľnohospodárskej technickej školy v Medzilaborciach (SPTŠ)
2003-2008 Ukončila magisterské štúdium na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce na Trnavskej univerzite
2009-2010 Rigoróznou skúškou získala titul PhDr. na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave v odbore Sociálna práca
 
Jazykové kompetencie:
Anglický jazyk - aktívne
Ruský jazyk – aktívne
 
Životopis:
V súčasnosti pôsobí ako poslankyňa Národnej Rady SR za stranu SMER-SD, členkou Výboru pre sociálne veci, členkou Výboru pre európske záležitosti a súčasnou primátorkou mesta Humenné.
2006 - 2010 bola zvolená za poslankyňu NR SR a taktiež pôsobila ako členka Výboru pre sociálne veci a bývanie. Pôsobila v hodnotiacej komisii Rady ministrov pre prevenciu drog a kontrolu drogovej závislosti a bola zvolená za predsedníčku Stálej komisie pre rodovú rovnosť a rovnosť príležitostí a členkou Rady vlády pre rodovú rovnosť. V tom istom období pôsobila aj ako poslankyňa mestského zastupiteľstva v Humennom.
2005 – 2012 bola  zvolená za poslankyňu Prešovského samosprávneho kraja.
2010 - 2012 bola v parlamentných voľbách znovu zvolená za poslankyňu NR SR za stranu Smer-SD, v ktorých spomedzi kandidátov strany SMER-SD za Prešovský kraj obdržala najvyšší počet hlasov a zároveň sa stala členkou Výboru pre sociálne veci a Výboru pre európske záležitosti.
2010 bola v komunálnych voľbách zvolená za primátorku mesta Humenné.
2012 bola v predčasných parlamentných voľbách po tretíkrát zvolená za poslankyňu NR SR opäť s najväčšou podporou voličov spomedzi kandidátov strany SMER-SD v Prešovskom kraji a opätovne pracuje ako členka Výboru pre sociálne veci a členka Výboru pre európske záležitosti.
2014 bola v komunálnych voľbách zvolená po druhýkrát za primátorku mesta Humenné
2016 bola v parlamentných voľbách po štvrtýkrát zvolená za poslankyňu NR SR
 
 
Aktivity v zahraničí:
4. – 8. Október 2006 Helsinki – konferencia o rodovej rovnosti
14. – 16. November 2006 Istanbul – stredomorská konferencia na tému „posilňovanie úlohy žien v spoločnosti“
3. – 10. Marec 2007 New York – 51. zasadnutie Komisie o postavení žien na tematickú diskusiu „podpora rodovej rovnosti“
13. – 15. September 2007 Moskva – svetové fórum sociálneho zabezpečenia
15. – 17. Október 2008 Marseille – 7. Európsky okrúhly stôl o chudobe a sociálnom vylúčení
12. – 14. November 2008 Lille – ministerská konferencia o rovnosti medzi mužmi a ženami
12. – 13. Máj 2009 Brusel – pri príležitosti vstupu SR do EÚ pod záštitou a za účasti predsedu vlády Slovenskej republiky
13. – 15. September 2010 Praha – stretnutie výborov pre európske záležitosti členských krajín V4
4. – 6. Jún 2011 Opole – stretnutie európskych výborov  členských krajín
28. - 30. 4. 2013 Dublin - Jana Vaľová - Stretnutie predsedov výborov parlamentov členských štátov EÚ pre zamestnanosť, podnikanie, inovácie a sociálne veci
4. 10. 2013 Užhorod - predseda Výboru NR SR pre európske záležitosti Ľuboš Blaha, podpredseda výboru Ivan Štefanec, Andrej Kolesík, členovia výboru Štefan Gašparovič, Peter Náhlik, Jana Vaľová, Jozef Viskupič - výjazdové rokovanie delegácie Výboru NR SR pre európske záležitosti
13. - 14. 3. 2014 Rím - podpredsedníčka Národnej rady SR Jana Laššáková, poslankyňa NR SR Jana Vaľová (12. - 14. marca) - medzinárodná konferencia "What Europe stands for. Growth, jobs and rights: will the European Union rise to the occasion?
28. – 29. Apríl 2014 Stretnutie predsedov zamestnanosti, podnikania, inovácie a sociálne veci výborov členských štátov EÚ a Európsky parlament
24. – 25. september 2015 Petrohrad – Eurázijské ženské fórum
05. – 07. apríl 2016 Krakov – Európsky kongres miestnych samospráv – vystúpenie v panelovej diskusii Migračná kríza – Zvládnu miestne samosprávy túto výzvu?