Modernizácia základných škôl v plnom prúde

Modernizácia základných škôl v plnom prúde Výraznými rekonštrukčnými prácami prešli aj všetky základné školy v pôsobnosti mesta. ZŠ Hrnčiarska, ZŠ Dargovských hrdinov, ZŠ Pugačevova, ZŠ Švermova, ZŠ Kudlovská tak už majú novú fasádu, sú zateplené, čo mestu v budúcnosti ušetrí nemalé finančné prostriedky pri vykurovaní priestorov, kde prebieha vyučovanie.

Mesto chce týmito rekonštrukciami zlepšiť podmienky žiakov v predškolskom veku a žiakov základných škôl. Je povinnosťou mesta zabezpečiť pre tieto deti prostredie bezpečné a zdravie nepoškodzujúce, v ktorom môžu vyrastať a vzdelávať sa. Je morálnou povinnosťou vytvoriť pre naše deti také podmienky, aby z nich vyrastali zodpovední občania, pretože práve deti sú našou budúcnosťou.