Záznam z TK s primátorkou mesta, zo dňa 20.10.2012

Záznam z TK s primátorkou mesta, zo dňa 20.10.2012 HKM