Záznam z TK s primátorkou mesta, zo dňa 10.1.2013

Záznam z TK s primátorkou mesta, zo dňa 10.1.2013
  • Bilancia činnosti mesta za rok 2012
  • Havné úlohy a investície v roku 2013
  • Rôzne