Humenskí seniori majú nové denné centrum

Humenskí seniori majú nové denné centrum Humenné, 22.7.2013- V Humennom otvorili nové denné centrum pre seniorov. Zrekonštruované priestory na Družstevnej ulici budú slúžiť aj mamičkám s deťmi.

Slávnostným prestrihnutím pásky primátorka mesta Humenné Jana Vaľová otvorila tretie denné centrum pre dôchodcov: „Je potrebné vytvoriť podmienky pre množstvo aktivít a zlepšenie života našich seniorov.“

Centrum sídli na Družstevnej ulici na Sídlisku I, kde doteraz seniori nemali možnosť stretávať sa. Primátorka tak naplnila ďalší zo svojich prísľubov. Skôr narodeným obyvateľom nové priestory prinesú možnosť venovať sa svojim záľubám či ručným prácam. Majú si kde vymeniť skúsenosti, absolvovať zaujímavé prednášky a inak tvorivo využiť voľný čas v kruhu svojich rovesníkov. Na nové centrum s kapacitou 60 osôb bolo z mestského rozpočtu vyčlenených takmer 17 000 eur.

Denné centrá v Humennom boli založené v roku 1965 z dôvodu verejného záujmu. Pod názvom Kluby dôchodcov pôsobili až do roku 2009, kedy boli premenované na Denné centrá. Prvý klub sídlil v humenskom kaštieli až do roku 1973. Neskôr bol presťahovaný na Duchnovičovu ulicu 28, kde sídli až dodnes. Druhý klub vznikol v roku 1980 na Laboreckej ulici 26, a na danej adrese pôsobí dodnes. Tretie denné centrum otvorili na Družstevnej ulici.