Parlamentný výbor nezačal konanie voči primátorke mesta a poslankyni NR SR

Parlamentný výbor nezačal konanie voči primátorke mesta a poslankyni NR SR
Dňa 22.10.2013 zasadal Výbor NR SR pre nezlúčiteľnosť funkcií, ktorý sa zaoberal podaním občianskeho združenia Daňová reforma a spoločenský rozvoj, že Jana Vaľová vykonávala živnosť od 1.júna 2013 napriek tomu, že od júla 2006 je poslankyňou Národnej rady SR. Následne toto podanie bolo doplnené, že Jana Vaľová vykonávala podnikateľskú činnosť a bola konateľkou Artema s.r.o. Výbor pre nezlúčiteľnosť funkcií v celom rozsahu zamietol toto podanie. 

Primátorka mesta Humenné a poslankyňa NR SR Jana Vaľová sa v snahe brániť svoju česť a dobré meno zúčastnila zasadaní výboru, ktorému už na jeho prvom zasadnutí predložila všetky relevantné doklady, aby vyvrátila nepravdivé a politicky vykonštruované obvinenia. 

Primátorka mesta Humenné a poslankyňa NR SR k tomu dodala: 

„Výbor po posúdení niekoľkých nezávislých právnych stanovísk, ako aj vyjadrenia Slovenskej akadémie vied, dospel k jedinému relevantnému záveru, vôbec nezačať konanie voči mojej osobe. Podanie obsahovalo nelegálne získané a nepravdivé podklady, ktorých cieľom bolo navodiť dojem, že som porušila zákon a diskreditovať ma. Opak je však pravdou. Teším sa, že namiesto boja so snahou škandalizovať moju osobu vymyslenými kauzami, ktoré zo strany niektorých opozičných kolegov pramenia z neschopnosti riešiť reálne problémy občanov, sa opäť môžem venovať práci v prospech Humenčanov a ľudí, ktorých v parlamente zastupujem.

 Ako dôkaz toho, že nič neskrývam Vám predkladám kompletne natočený a nezostrihaný záznam priebehu rokovania výboru NR SR. Často totiž dochádza k dezinterpretáciám a účelovým zostrihom. Takto má každý z Vás k dispozícii úplný materiál a sám si môže urobiť názor."
 
S úctou
 
Vaša primátorka a poslankyňa Národnej Rady SR
Jana Vaľová