Minister školstva navštívil Humenné

Minister školstva navštívil Humenné Minister školstva SR Peter Pellegrini pricestoval do metropoly Horného Zemplína vo štvrtok 6.novembra. Na mestskom úrade ho privítala primátorka Jana Vaľová, odtiaľ sa presunuli na MŠ Partizánska. Po krátkej prehliadke priestorov budovy a vystúpení, ktoré si preňho pripravili deti, odovzdal škôlkarom novú interaktívnu pomôcku – počítač Smartkids.

Ďalšou školou, ktorú šéf rezortu školstva navštívil, bola SOŠ obchodu a služieb v Humennom. Prišiel priamo medzi študentov, potom ho čakal pracovný obed s riaditeľmi a učiteľmi stredných združených škôl.

Peter Pellegrini sa stretol aj s pedagógmi humenských základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. V CVČ Dúha im bližšie predstavil plány, ktoré plánuje ako minister uskutočniť. Rovnako učiteľom oznámil, že vianočné odmeny nie sú náhradou zvyšovania platov, ku ktorému by malo dôjsť v roku 2015. Odmeny na svojich páskach uvidia aj zamestnanci materských a základných umeleckých škôl, centier voľného času a školských jedální patriacich priamo pod mesto. V tomto smere podala pomocnú ruku humenská štatutárka. Vďaka výbornému hospodáreniu mesta sú na tento účel v rozpočte finančné prostriedky. Na štedrejšie Vianoce sa tak môžu tešiť pedagogickí aj nepedagogickí pracovníci v Humennom.

Program pracovnej cesty minister zavŕšil návštevou ZŠ SNP1. Na najmladšiu školu v meste postavenú v roku 1990 priniesol „nové okná“. Ministerstvo na tento účel vyčlenilo 40 000 eur.