Humenská radnica investuje do výstavby a rekonštrukcie parkovacích plôch v meste

Humenská radnica investuje do výstavby a rekonštrukcie parkovacích plôch v meste

Jarné počasie dáva zelenú aj realizácii nových investícií v meste Humenné. Po tom, čo sa ešte uplynulý mesiac dokončili nové odstavné plochy pre osobné automobily z polovegetačných tvárnic v blízkosti bytového domu na Laboreckej ulici č. 27 – 29, začalo sa v uplynulých dňoch aj s budovaním ďalších spevnených plôch určených pre parkovanie na Sídlisku III.

 

Doteraz stáli osobné motorové vozidlá obyvateľov z bytovky na Třebíčskej 10 na tráve, po dokončení tejto investície sa budú môcť presunúť na novú spevnenú plochu zo zatrávňovacích panelov. „Vďaka tomu dôjde nielen k efektívnejšiemu využitiu priestoru, ale aj k rozšíreniu vjazdu k tomuto bytovému domu. Okrem toho sa tam upraví aj plocha pre umiestnenie košov na odpad,“ dozvedeli sme sa od vedúcej Odboru územného plánovania a výstavby Mestského úradu v Humennom, Kataríny Ambrozovej.

 

Stavbári sa presunú aj k ZŠ Dargovských hrdinov
Po ukončení spomínanej investičnej akcie má humenská radnica v pláne rekonštrukciu a rozšírenie spevnených plôch pri ZŠ Dargovských hrdinov. V rámci nej budú pôvodné betónové prefabrikáty nahradené novými. Zároveň sa aj kompletne zrekonštruuje súčasný nevyhovujúci podklad. Neskôr sa ešte stavbári presunú opäť na Laboreckú ulicu, kde prostredníctvom polovegetačných tvárnic vytvoria ďalších 15 miest na parkovanie. Celková plocha, ktorá sa rekonštrukciou odstavných plôch vytvorí, predstavuje 2 400 m2. Pri ohľaduplnom spôsobe parkovania tak budú môcť motoristi v Humennom využiť až zhruba 100 nových a zrekonštruovaných parkovacích miest v okolí Laboreckej a Třebíčskej ulice alebo pri ZŠ Dargovských hrdinov.

 

Humenská radnica aj naďalej rokuje o možnosti výstavby ďalších parkovacích plôch na Sídlisku Pod Sokolejom. Predchádzajúca snaha vybudovať parkoviská pri bytových domoch na Partizánskej ulici nebola úspešná kvôli odlišným návrhom tamojších obyvateľov. Kým jedna časť občanov žiadala prostredníctvom petície Mestský úrad v Humennom o výstavbu parkoviska, ďalší vlastníci bytov svojou petíciou protestovali proti akémukoľvek novému parkovaciemu miestu v tejto lokalite. Problémom vybudovania ďalších parkovísk je najmä to, že po obvode sídliska sú prevažne súkromné pozemky a ich vlastníci k nim musia mať zabezpečený prístup.

 

V pláne aj záchytné parkovisko pod Sokolejom
„Stále rokujeme o novom záchytnom parkovisku a v súčasnosti pripravujeme návrh väčšieho parkoviska v blízkosti cesty SNP. Rozširovanie parkovacích miest by sa realizovalo podobne ako teraz na Sídlisku III osadením polovegetačných tvárnic. Takisto máme i napriek protichodným názorom jednotlivých obyvateľov záujem riešiť aj nové spevnené plochy vo vnútri sídliska. Hoci Humenné netrápia ani zďaleka také veľké problémy s parkovaním ako niektoré iné mestá na východe Slovenska, aj my vidíme, že hlavne na sídliskách enormne narástol počet áut. Túto situáciu chceme postupne riešiť. Sídliská v našom meste sa stavali ešte v minulom storočí. Vtedy asi ani nikto nemohol predpokladať, že ich obyvatelia budú vlastniť toľko áut a tie budú musieť aj niekde parkovať,“ uviedla Katarína Ambrozová.

Zdroj: humenne.sk