Humenné skončilo vlani s vyše 1,6-miliónovým prebytkom, ušetrené peniaze pôjdu do investícií v meste

Humenné skončilo vlani s vyše 1,6-miliónovým prebytkom, ušetrené peniaze pôjdu do investícií v meste

Mesto Humenné skončilo v uplynulom roku pri takmer 24-miliónovom rozpočte s hotovostným zostatkom hospodárenia vo výške 1 638 941 e­ur. Táto suma bola ušetrená najmä pri verejných obstarávaniach a pri spravovaní majetku mesta. Tieto peniaze okrem nevyčerpaných účelových finančných prostriedkov vo výške 1,605 milióna eur, boli presunuté do rezervného fondu mesta. Z neho sa potom budú financovať viaceré užitočné investície pre zlepšenie kvality života obyvateľov nášho mesta.

 

V piatok 18. mája o tom takmer jednomyseľne rozhodli poslanci Mestského zastupiteľstva počas rokovania o Záverečnom účte mesta za rok 2017 a prvom rozpočtovom opatrení mesta na tento rok. Celkový rozpočet príjmov a výdavkov mesta sa po schválených zmenách upraví na 31 050 517 eur.

 

Nezamestnanosť dosiahla historické minimum 7,17 percenta
Primátorka mesta Jana Vaľová informovala poslancov o najnovších údajoch, ktoré v piatok predpoludním dostala z Ústredia práce sociálnych vecí a rodiny. Evidovaná miera nezamestnanosti v okrese Humenné klesla v apríli 2018 na historické minimum 7,19 percenta. Keď koncom roka 2010 nastupovala do funkcie, nezamestnanosť dosahovala 15,66 percenta. Zároveň za ten čas klesol o takmer 3 000 počet ľudí, ktorí si nevedia nájsť prácu. Počet Humenčanov, ktorí sú bez zamestnania, bol v apríli tohto roka 2 325.

 

V rozprave poslanci Mestského zastupiteľstva chválili minuloročné hospodárenie mesta a organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti. Ondreja Mudreho okrem poklesu nezamestnanosti potešilo zníženie dlhu na 10,77 percenta pri 60-percentnom limite hospodárenia samospráv. V praxi to znamená, že dlh na jedného Humenčana predstavuje už len 73 eur, pričom okolité mestá majú podľa neho dlhy aj vyše 200 eur na obyvateľa a rovnako, že Mesto nezvyšuje dane a ani poplatky.

 

Výška majetku mesta dosahuje vyše 106,7 milióna eur, čo je oproti vlaňajšku zvýšenie o 1,8 milióna eur. Viceprimátor Andrej Semanco predpokladá, že majetok mesta sa vďaka zrealizovaným investíciám v tomto roku zvýši ešte výraznejším spôsobom. V tejto súvislosti pochválil aj činnosť Technických služieb mesta, Mestskej polície, Mestského kultúrneho strediska a Správy rekreačných a športových zariadení.

 

Do rekonštrukcie a modernizácie ciest a chodníkov pôjde po navýšení až vyše dva milióny eur
Mesto dá tento rok do opravy, údržby a rekonštrukcie infraštruktúry vyše 2 milióny eur, čo je najviac za posledné roky. Reagoval Dušan Sukovský, podľa ktorého možno nie všetko v meste je v ideálnom stave, ale každý rok sa vykonáva značná údržba, oprava a výstavba budov, parkovacích miest, ciest a chodníkov. Mesto sa môže pochváliť rozvojom v každej oblasti.

 

Poslancom z Klubu za demokratické Humenné Márii Cehelskej (SOĽ) a Jozefovi Babjákovi (SDKÚ) sa nepozdávalo, že vo výdavkovej časti záverečného účtu mesta našli aj niektoré položky, ktoré podľa nich neboli schválené Mestským zastupiteľstvom. Podľa Zásad hospodárenia, ktoré schválili poslanci sa môžu vykonať zmeny v rozpočte, ak si to vyžaduje havarijný stav budovy a je potrebné rýchlo zasiahnuť, aby sa ochránil majetok Mesta, ako to bolo v prípade zatekania strechy na telocvični ZŠ Pugačevova. V tomto prípade, ak by sa okamžite nezačalo s opravou strechy, zničila by sa celá palubovka a škody na telocvični by boli veľmi vysoké. Následne takto použité financie schvaľuje zastupiteľstvo.

 

Peniaze aj pre Technické služby a bezplatné cestovanie žiakov II. stupňa základných škôl
V rámci schvaľovania úvodného tohtoročného rozpočtového opatrenia prešli aj dva pozmeňovacie návrhy. Finančné prostriedky vo výške 60 000 eur pôjdu vďaka schválenému návrhu Radovana Chovanca na nákup techniky pre Technické služby mesta na údržbu a opravu ciest. V rozpoč­tovej rezerve sa našlo aj 3 000 eur na dofinancovanie príspevku na zvýhodnené cestovné v autobusoch MHD pre žiakov II. stupňa základných škôl s trvalým pobytom na území Humenného. Mesto tohto roku bude investovať aj do rozvodov tepla vo výśke 150 tisíc eur a najväčšie finančné prostriedky pôjdu na údržbu chodníkov a ciest.

 

Na čo sa použijú financie z rezervného fondu? 

 • rekonštrukcia a modernizácia, nové miestne komunikácie, spevnené plochy, chodníky, kanalizácie, parkoviská, detské ihriská, areály MŠ, parky na území mesta – 890 000 eur
 
 • rekonštrukcia rozvodov tepla v majetku mesta – 150 000 eur
 
 • nákup techniky pre Technické služby – 131 760 eur
 
 • výstavba detských ihrísk v MŠ – 120 000 eur
 
 • transfer pre 1. Humenskú a.s. na výstavbu futbalového štadióna – 63 000 eur
 
 • rekonštrukcia vnútorných priestorov – 46 500 eur
 
 • obstaranie ozvučovacej aparatúry pre Mestské kultúrne stredisko – 40 000 eur
 
 • nákup dvoch kosačiek pre Technické služby – 37 010 eur
 
 • rekonštrukcia a modernizácia Domu smútku vo výške – 25 000 eur
 
 • dotácia pre Gréckokatolícku cirkev na výstavbu nového vikariátu – 15 000 eur
 
 • realizácia pripojovacieho plynovodu – 13 308 eur.

Zdroj: humenne.sk