8. Humenné s vyššou bezpečnosťou, lepšou dopravou a modernizačnými trendmi

8. Humenné s vyššou bezpečnosťou, lepšou dopravou a modernizačnými trendmi
AKÝ JE STAV:
 • Mesto má 41 kamier, čo je zatiaľ nedostatočné voči požiadavkám občanov. V Humennom pôsobí 20 mestských policajtov
 • V Podskalke fungujú rómske hliadky, financované prostredníctvom európskych fondov, ktoré účinne zvyšujú bezpečnosť v tamojšej osade
 • Námestie je pokryté bezplatnou wi-fi sieťou. Káblové rozvody chýbajú na Gaštanovej ulici a na Dubníku, pretože mesto za čias bývalého primátora uzavrelo nevýhodnú zmluvu so spoločnosťou TKR a mesto Humenné v nej nemá vplyv
 • Humenné má jedny z najnižších cien MHD v okolitých mestách. Zvýšili sme počet spojov a zaviedli linku pre seniorov a mamičky s deťmi k zdravotným strediskám. Prevádzkovateľ MHD má svoju prevádzku v Humennom a zamestnáva takmer 100 percent zamestnancov z Humenného (čím sme prispeli k zvýšeniu zamestnaností v Humennom)
ČO UROBÍME:


 • Zvýšime počet policajtov, zamestnáme psovodov, zvýšime počet mestských kamier a zavedieme špeciálne zelené hliadky, ktoré budú zaznamenávať prehrešky voči životnému prostrediu
 • Budeme pokračovať v projekte rómskych hliadok na Podskalke prostredníctvom európskych fondov
 • Mesto bude riešiť svoje podiely v TKR na rokovaniach s ďalšími investormi, ale s podmienkou právne vymožiteľnej zmluvy na vybudovanie káblových rozvodov do lokalít Gaštanovej, Dubníka,lokality Poľany a okolitých ulíc
 • Zavedieme do života mesta nové aplikácie, prostredníctvom ktorých bude môcť napríklad občan nahlásiť Technickým službám svoj plný smetný kôš. Zmodernizujeme techniku v Technických službách na úpravu ciest a odpadu
 • Vybudujeme nový cintorín s digitálnym spracovaním hrobových miest, moderným urbanistickým štýlom
 • Budeme rokovať o modernizácii vozového parku MHD na potrebných linkách, spoločne s výmenou vozového parku MHD
 • Budeme pokračovať v rokovaniach s ministerstvom dopravy o výstavbe kruhového objazdu v meste i o veľkom obchvate Humenného
 • Momentálne sa pripravuje štúdia a sú vyčlenené fi nančné prostriedky na rozšírenie kruhového objazdu i veľkého obchvatu v Humennom