Komunálne voľby 2018

 • 5. Humenné s lacnejším teplom 5. Humenné s lacnejším teplom

  AKÝ JE STAV: Mesto je viazané nevýhodnou a nevypovedateľnou zmluvou s dodávateľom tepla, uzavretou ešte počas funkčného obdobia primátora Vladimíra Kostilníka. Jej platnosť je do roku 2020 V dodávateľskej Humenskej energetickej spoločnosti má mesto len 33-percentný podiel, a teda nemá žiadny vplyv na cenu tepla. Väčšinu, 67...

  31.10.2018

 • 4. Humenné pre pracovné príležitosti za lepší plat 4. Humenné pre pracovné príležitosti za lepší plat

  AKÝ JE STAV: Mesto nemá priamy vplyv na vytváranie pracovných miest, môže tak urobiť iba vo svojich organizáciách, respektíve poskytovaním benefi tov seniorom, podporuje podnikanie, rovnako podporuje podnikanie kultúrnymi akciami miestne reštaurácie a iné organizácie Nezamestnanosť v Humennom klesla na 7 percent, čo je...

  31.10.2018

 • 3. Humenné pre mladých 3. Humenné pre mladých

  AKÝ JE STAV: Pre mladých sme zrenovovali Skate--park Športové vyžitie poskytujú mládeži futbalový a hokejový klub, karate a boxu a viaceré ďalšie športové kluby s finančnou podporou mesta Zdigitalizovali sme 3D kino, v Humennom pre občanov zadarmo koncertujú populárni speváci a hudobné skupiny, svoje miesto tu majú aj...

  31.10.2018

 • 2. Humenné pre rodiny s deťmi 2. Humenné pre rodiny s deťmi

  AKÝ JE STAV:   Mesto Humenné je zriaďovateľom 8 základných škôl, 1 ZUŠ a 11 materských škôl a 1 centra voľného času Rodiny dostávajú v rámci benefi tov jednorazový príspevok od mesta pri nástupe dieťaťa do prvého ročníka základnej školy vo výške 150 eur Podpora pri narodení dieťatka od mesta je vo výške 100 eur...

  31.10.2018

 • 1. Humenné pre seniorov 1. Humenné pre seniorov

  AKÝ JE STAV: Mesto seniorom poskytuje výrazné benefity. Prispieva im na stravu, pričom na tento príspevok vyčleňuje čoraz viac finančných prostriedkov z rozpočtu Cestovanie MHD je pre dôchodcov zadarmo, v mestských športových a kultúrnych zariadeniach môžu využívať výrazné zľavy Mesto prevádzkuje už štyri denné kluby pre...

  31.10.2018